Almmuhus

Almmuhus

Marit Inger Anne 60 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Marit Inger Anne 60 jagi

Mu eamit, munno eadni, munno vuonesássa ja min áhkku, Maret Inger Anne lea 60 jagi! Jippi!

Mii ávvudit su stuora beaivvi Báktehárjjis lávvordaga 7.10. diibmu 17.00 maŋas.
Don leat albma coola!

Mii leat hirbmat buorit dunnje <3