Amalie Kristine, Jon Michael ja Thomas

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Amalie Kristine, Jon Michael ja Thomas

Munnos leat golmma mánáidmánás riegádanbeaivi geassemánu.

Riegádanbeaidearvvuođat Amalie Kristinii  ja Jon Michaelii geat orruba Ráissas.

Amalie Kristines lea 18 jagi beaivi geassemánu 3. beaivvi ja Jon Michaelis ges 20 jagi beaivi geassemánu 27. beaivvi.

Lihkusávaldagat maiddái Thomasii gii orru Snippenis Elverumas. Son deavdá 10 jagi geassemánu 20. beaivvi.

Sávve hui olu lihkku beivviiguin ja buot buori din boahtteáigái. 

Lihkusávaldagat áhkus ja ádjás