Almmuhus

Almmuhus

Gárrenoaivvis vuodján

Čájáhusgovva.

Finnmárkku politiijat leat mannan ija dieđihan guokte ášši Twitteris. Loga áššis maid sii leat bargan mannan ija. 

Almmuhuvvuon: 
Duorastat, 12 Suoidnemánu, 2018 - 10:09
Fáddásánit: 

Skárfvákkis váldui badjelaš 50-jahkásaš olgoriikka dievdu gárrenoaivvis vuodjime mannan ija, diibmu 01.23. Politiijat leat ceggen ášši. 

Álttás leat politiijat iđđesárrat diibmu 05.30 váldán arrestii badjelaš 30-jahkásaš dievddu ortnetráfehuhttiima dihte almmolaš báikkis. 

Ovdasiiddus dál