Almmuhus

Almmuhus

Sosiála mediat sáhttet du dahkat lihkolažžan

Čájáhusgovva: NTB Scanpix

Sosiála mediat sáhttet nannet sosiála birrasa ja addit lassi lihkkodovddu.

Published date: 
Maŋŋebárga, 13 Njukčamánu, 2018 - 09:41
Updated at: 
Ođastuvvon: 14.03.2018 - 10:11
Fáddásánit: 

Sosiála mediat sáhttet maid váivvidit ja gáidadit du eret earáin. Interneahtta lei álgoálggos dakkár gos oahpásnuvai ođđa olbmuiguin. Sosiála mediat leat rievdadan dan, ja interneahtta lea šaddan báikin gos viidáset fievrreda olmmáivuođaid mat leat juo.

– Álggos oinniimet ahte interneahtta bođii olbmuid sosiála eallima ovdii, ja sii geat olu ledje interneahtas, eai lean sosiálat. 

Fulvio Castallacci lea Oslo universitehta direktevra, teknologiija ossodagas. Son čilge ahte interneahttageavaheapmi lea rievdan. Dál geavahuvvo interneahtta olmmáivuođa nannemii. 

– Facebook ja Snapchat geavaheapmi lea eanaš leamaš positiiva. Sosiála mediat álkidit sosiála gulahallama earáiguin, ja addá gullevašvuođa, mii lea dehálaš eallinkvalitehtii, lohká Fulvio Castellacci Oslo universitehta preassadieđáhusas.

 

Ii dovdda iežas nu akto

Stuorámus rievdadeapmi lea leamaš movt mii gulahallat gaskaneaset. Eanaš gulahallan lea telefovnna, sosiála media ja govva- ja jietnaprográmmaid čađa.

Stabiila gaskavuođat eará olbmuiguin lea dehálaš oassi olbmo dovdduin.

Olu dutkit oaivvildit ahte sosiála mediaid ja interneahta bokte gulahallat lea buorre, og sáhttá nannet sosiála fierpmádaga ja dagahit ahte olmmoš ii dovdda iežas nu akto.

På forsiden nå