KÁRÁŠJOHKA: Kárášjoga leansmánnekantuvra lea maŋemuš áiggiid vuohttán váttisvuođaid Rori olgobáikkis. Ávvira vuorkágovva.

Muittuhit olbmuid gožžat hivssegii

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Kárášjoga politiijakantuvra dieđiha preassadieđáhusas ahte leat maŋemuš áiggiid ožžon olu dieđuid ahte olbmot gožžet eará sajiide go hivssegii.

Váttisvuohta lea Rori olgobáikkis Kárášjogas. Politiijat celket ahte sis lea buorre gulahallan olgobáikki vávttaiguin, ja ožžot dieđu jus lea dáhpáhus man berrejit dárkileappot geahčestit.

– Mii leat ožžon dieđuid ahte olbmot olgobáikkis gožžet eará sajiide go hivssegii.

Politiijat čállet ahte leat álggahan áššiid, ja sii guđet leat dahkan dan, sáhkkohallet.

 

Dorron

Leat maid ožžon dieđuid olu veahkaválddálaš dáhpáhusain, mat eai leat dieđihuvvon politiijaide.

– Muhto leat ožžon dieđuid daid birra, čállá leansmánni Kjell Magne Grønnli preassadieđáhusas.

Sii áigot iskat ášši dárkileappot, ja álggahit ášši jus lea vuođđu dan dahkat.

 

Muittuhit nuoraid

Politiijat čállet maid ahte háliidit muittuhit gaskal 18- ja moaddegoalmmátlot-jahkásaš nuoraid ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku boahtit jus dorrot dahje muosehuhttet olgobáikái.

– Sáhttá orrut ahte dán ahkejoavkkus eai leat fuomášuvvon ahte sáhttet šaddat politiijaid dutkamii jus muosehuhttet earáid, gožžet almmolaš báikkis dahje geavahit behtolaš legitimašuvnna.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå