Ovttajienalaš stivra lea válljen fállat Jan Ollii áigemearrevirggi FeFo:s ođđasit. Stivrajođiheaddji Raymond Robertsen lohká stivra lea leamaš hui duhtavaš bargguin maid Olli lea dahkan direktevran. Govven: Eirik Palm/FeFo

Olli joatká FeFo-direktevran

Ovttajienalaš stivra lea fállan Jan Ollii ođđa áigodaga mearreáigevirggis Finnmárkkuopmodaga direktevran.

09:57 Čakčamánu 29. beaivi 2017

Jan Olli joatká Finnmárkkuopmodaga direktevran 2024 rádjái.

Stivrajođiheaddji Raymond Robertsen lohká ahte stivrras lea stuorra luohttámuš Ollii FeFo-direktevran, ja oaivvilda son lea čoavdán bargguid ja čuovvolan stivramearrádusaid hui bures.

– Stivra oaivvilda ahte Olli dovdá dan mii dáhpáhuvvá Finnmárkkus bures, ja mii lea deaŧalaš FeFo:i. Son lea dasa lassin direktevran ožžon deaŧalaš ja guovddáš vásáhusa, mii mearkkaša ollu FeFo:i daid boahttevaš jagiid, dadjá Robertsen preassadieđáhusas.

 

Buvttiha ráfi ja stabilitehta

Stivra deattuha viidáseappot ahte Olli buvttiha ráfi ja stabilitehta organisašuvdnii, ja oaivvilda leat stuorra ovdamunnin ahte son máhttá ja hállá sámegiela.

– Dovddan mis lea leamaš buorre ovttasbargu, munnje mearkkaša stivrra árvvoštallan hirbmat ollu. Lea hui miellagiddevaš virgi mii addá hui ollu ja leat čeahpes ja ulbmildiđolaš mielbargit, ja illudan joatkagii. FeFo lea ain nuorra organisašuvdna, mii lea hui mávssolaš Finnmárkku ássiide, lohká Jan Olli.

 

Bargu gitta ealáhatahkái

Olli virgáduvvui 2012:s FeFo-direktevran.

Ođđa mearreáigešiehtadus bistá golggotmánu 1. beaivvi rájes 2017:s gitta golggotmánu 1. beaivvi rádjái 2024:s.

Sihkkarastin dihte ahte mávssolaš máhttu ii jávkka organisašuvnnas, fállo Ollii dasa lassin luohpanvirggi FeFo:s gitta ealáhatahkái jus son mearreáigevirggi bistináiggis dahje maŋŋil go áigemearrevirgi nohká ii šat doaimma direktevran, čállá FeFo preassadieđáhusas.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå