Almmuhus

Almmuhus

Olli beahta­hallan válga­prognosain: – Várrejin nomina­šuvnnas juo ahte vuoittá­hallat sáme­gielat presideanta­evttohasa haga

VUIGE VUOITTAHALLAN SÁMEGIELAIN: Bargiidbellodaga njunuš Ávjovári válgabiires, Kåre Olli, vuige ahte sámegiella sáhttá daguhan ahte Bargiidbellodagas leat heajos prognosat. Govven: Nils Johan Vars

Bargiidbellodagas orru oalát roassu dál. Ávjovári válgabiirre listonjunuš, Kåre Olli, dovdá beahtahallan ja rámida NSR go leamaš čielggas válgagiččus ja go lea sámegielat presideantaevttohas.

Published date: 
Vuossárga, 11 Čakčamánu, 2017 - 23:38
Updated at: 
Ođastuvvon: 12.09.2017 - 09:18
Fáddásánit: 

– Mun gal dalle juo várrejin min bellodaga, go nominašuvnnat ledje, ahte berrešii leat sámegielat presideantaevttohas. Dainna orru NSR dál vuoitime válgga, vuige Ávjovári Bargiidbellodaga listonjunuš, Kåre Olli Ávvirii.

Válgaprognosaid mielde oažžu Bargiidbellodat 17,9 proseantta jienain ja ovcci áirasa.

 

Vuohttán

Olli lohká iežas vuohttán válgagiččus ahte lea sámegielat presideanta.

– Juo, min válgabiirres goit lean vuohttán dan, ahte min válgabiirres lea dehálaš ahte sámediggepresideanta hupmá sámegiela, dan gal lean dahkan.

– Mun lean beahtahallan dainna bohtosiin mii dál lea mis. Ledjen vuordán badjel 20 proseantta. Sáhttá leat maid ahte jienasteaddjit ain muitet go mii válddiimet fámu Sámedikkis ovdal juovllaid, lohká Kåre Olli.

 

– In lokte iežan

Olli ii mieđit ahte son lea dál iežas oaivvildeame galgat presideantaevttohassan ovdalii Ronny Wilhelmsen, muhto son lohká giela leat dehálažžan.

– Giella lea dehálaš oassi sámi kultuvrras. Jus mii massit giela, de mii massit sámi kultuvrra. Leat jienasteaddjit geat mearridit, eat ge mii geain lea fápmu Bargiidbellodagas, lohká Olli vel loahpas.

 

 

 

På forsiden nå