Hilde Blix oaččui dásseárvubálkkašumi rektora geassefeasttas geassemánu. Oasi dain ruđain son geavaha pizzai mii guossohuvvo Wiki-LANas. Govva: Lars Åke Andersen

Háliidit eambbo nissonolbmuid Wikipediai

Romssa universitehta lágida Wiki-LAN mainna galget oččodit eambbo nissonolbmuid Wikipedia čállin.

17:22 Čakčamánu 12. beaivi 2017

Romssa universitehta dáiddalaš fakultehta bovde Wiki-LANii lávvordaga.

– Mii doaimmahit nuvttá čállinbiju olbmuide geat háliidit oahppat čállit Wikipediai. Kurssas lea váldofokus nissonolbmuide, sihke čállin ja gean birra čállá, lohká álggaheaddji ja dosenta Musihkkakonservatorias Hilde Blix. Dan dieđiha Romssa Universitehta preassadieđáhusas.

 

Eambbo čálliid

Čállinkurda lea oassin BALANSE-prošeavttas, mii lea ožžon doarjaga Norgga dutkanráđis. Lea vuosttas háve go dákkár kursa lágiduvvo Romssas.

Hilde Blix lohká ahte leat duššo gaskkal 10 ja 15 proseantta Wikipedia artihkkalat maid nissonolbmot leat čállán. Leat lihka unnán nissonolbmuid birra.

– Dás lea mearkkašupmi máilmmiservodaga máhttui ja definerenfápmui. Wikipedia lea okta máilmmi eanemus lohkkon neahttasiidduin. Danne lea demokráhtalaš váttisvuohta go nu unnán artihkkaliid leat nissonolbmot čállán, ja go nu unnán leat nissonolbmuid birra, lohká Blix.

 

Ovddidit nissonolbmuid

Vai Wikipedia galggašii šaddat dássálaga, de lágida ge Romssa universitehta čállinbeaivvi ođđa Wikipedia čálliide.

– Mii beroštit erenoamážit nissondáiddáriin, ja maid Davvi-Norgga nissoniin. Sihke dievdoolbmot ja nissonolbmot ožžot oassálastit čállinbeaivái, ja mii sávvat buresboahtima čálliide geat leat ovdal čállán, lohká Blix.

Čállinbeaivvis leat logaldallamat, guoimmuheapmi ja bagadeapmi. Oasseváldiin ferte iežaset dihtor masa čállet.

– Mii leat váldán veaháš dihtor-LAN jurdaga dáidda doaluide. LAN geavahuvvo dávjá dáhpáhusaid birra go dihtorspeallu-berošteaddjit čoahkkanit speallat dihtoris, máŋga jándora. Min doaluin lea maid áigi humadit earáiguin, seammás go eanaš beaivi gollá čállimii, lohká Blix.

 

Vuoitoruhta pizzai

Geasset Blix oaččui dásseárvubálkkašumi Romssa universitehtas, ja oasi dain vuoitoruđain son geavaha pizzai mii guossohuvvo Wiki-LANas.

– Lea dábálaš LAN-borrámuš, moddje Blix.

Son sávvá ii okta ge ballá go gullet ahte doalut bistet birradiimmu. Son deattuha ahte buohkat ožžot boahtit ja mannát nu go dáhttot, muhto sávvá ahte sii geat áigot boahtit, dieđihit.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå