Gaskamearálaččat leat mánáidgárdesajit šaddan hálbbit maŋimuš gávcci jagis, muhto skuvlaastoáiggedoaibma gal lea divron. Čájáhusgovva: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

AÁF divru ja mánáidgárdi hálbu

Maŋimuš gávcci jagis lea skuvlaastoáiggedoaibma divron, muhto mánáidgárdesajit gal leat hálbon.

11:06 Čakčamánu 13. beaivi 2017

2009 rájes lea skuvlaastoáiggedoaibma (AÁF) divron 33:in proseanttain ja gieldda mánáidgárdi ges 10,4 proseanttain.

Priváhta mánáidgárddi hattit leat gorgŋon 7,9 proseanttain maŋimuš gávcci jagis, čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut.

Dábálaš haddegoargŋun leamaš 16 proseantta seamma áigodagas, ja danin mearkkaša ahte mánáidgárdehattit leat njiedjan.

 

Mánáidgárdehattit njiedjan

Mánáidgárdehattit njidjet vaikke bajimus haddi lasihuvvui 2.330 ruvnnus 2.730 ruvdnui ođđajagis 2014:s.

Dattetge ii leat gaskamearálaš haddi beare haga gorgŋon go ii okta ge dállodoallu galgga dárbbašit máksit eanet go 6 proseantta iežaset sisaboađus mánáidgárdesaji ovddas.

Dasa lassin mearriduvvui 2016:s ahte mánát geat bajásšaddet ruovttuin gos dinejit unnán, ožžot 20 diimmu nuvttá mánáidgárdesaji vahkkui. Dát guoská mánáide gaskkal 3-5 jagi.

Dát doaibmabijut dagahit ahte gaskamearálaš haddi ii gorgŋon fávdnát mánáidgárddiin.

 

AÁF haddelassáneapmi

Skuvlaastoáiggedoaibma ges divru lassi doallogoluid geažil, erenomážit leat bargiid bálkkát lassánan.

Dasa lassin mákset váhnemat eanaš oasi AÁF-doaimmas, ja Stuorradiggi ii leat mearridan bajimus hatti skuvlaastoáiggedoaimmaide.

Dasa lassin sáhttet gielddat lasihan AÁF hattiid vai nagodit ruhtadit mánáidgárdedoaimmaid, čállá NTB.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå