Fylkkadiggečoahkkin Hámmárfeasttas. Govven: Ina Eliassen/FFK.

Ásahit sierra fylkkanuoraidráđi Finnmárkui

Ovttajienalaš Fylkadiggi mearridii álggahit barggu mas áigot ásahit sierra fylkkanuoraidráđi Finnmárkkus, čállá Finnmárkku fylkkagielda preassadieđáhusas.

10:38 Geassemánu 16. beaivi 2017

Fylkkapolitihkkárat lohket preassadieđáhusas ahte nuoraid jietna ferte gullot áššiin mat gusket sidjiide, ja máŋggaid jagiid iešguđetlágan čovdosiid maŋŋel leat mii viimmat ollen bistevaš čovdosii nuoraidváikkuheapmái.

Ráđđi galgá organiserejuvvot seamma ládje go dat guokte eará fylkkagieldda ráđi; boarrásiidráđđi ja ráđđi olbmuide geain lea unnit doaibmanákca.

 

Jietnadit fylkkadikkiáššiide

Dat biddjojit sierra ruđat sihke ráđđe doibmii, ja dasa lassin vel 50.000 ruvdnosaš doarjja nuoraidaktivitehtii, man ráđđi ieš juohká.

Ráđis galgá maid leat vejolašvuohta jietnadit juoidá fylkkadikkiáššiide, ja galget leat guokte fysihkalaš čoahkkima jagis, ja okta galgá leat Fylkadikki oktavuođas.

 

Álggahit rekrutterema

Dál álgá bargu rekrutteret áŋgiris nuoraid dan gávcci sadjái ráđis.

Báikkálaš nuoraid- ja ohppiidráđđi oažžu čavčča mielde vejolašvuođa buktit kandidáhttacealkámuša. Ráđđi galgá leat bellodatpolitihkalaš bealátkeahtes ja lea dehálaš ahte miellahtuid čoahkkádus govvida leavvama sihke agis, sohkabealis ja geografiijas.

Golggotmánu 12. beaivvi 2017:s galgá kultuvrra, álbmotdearvvašvuođa ja johtalusa váldolávdegoddi mearridit ráđi čoahkkádusa.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå