ILLUDA GEIGET BÁLKKAŠUMI: Sámediggeráđi lahttu Lars Filip Paulsen, geas Sámediggeráđis lea giellaovddasvástádus, dáhttu olbmuid sáddet evttohusaid. Vuorkágovva: Inga Marie Guttorm

Dál lea áigi evttohit gii galggašii oažžut giella­movttiidahttin­bálkkašumi

Dán jagi juhkko fas Sámedikki giellamovttiidahttinbálkkašupmi ja dál lea áigi evttohit gii galggašii oažžut bálkkašumi. Dieđát go ovttage gii lea garrasit bargan sámegiela nannemiin ja ovddidemiin?

09:10 Cuoŋománu 19. beaivi 2017

Sámediggi juohká juohke njealját jagi giellamovttiidahttinbálkkašumi, ja dan sáhttá addit ovttaskas olbmui dahje fitnodahkii, prošektii dahje organisašuvdnii, mii lea garrasit bargan sámegiela nannemiin, ovddidemiin ja seailluhemiin.

Bálkkašupmi lea 50 000 ruvnnu ja dáiddadiploma, čállá Sámediggi preassadieđahusastis.

Lea Sámediggeráđđi mii mearrida geasa bálkkašumi galgá addit. Bálkkašupmi juhkkojuvvo Sámedikki dievasčoahkkima oktavuođas geassemánus.

 

Illuda juohkkit

– Leat ollu sápmelaččat geat áŋgiruššet sámegiela ovddidemiin, sihke ovttaskas olbmot, organisašuvnnat ja ásahusat, ja geat leat bargan ja ain barget rámponveara barggu sámegiela ovddas. Sámediggeráđis mii mielas váldit vuostá ja árvvoštallat ollu evttohasaid, ja mii illudit guđát geardde juohkit giellamovttiidahttinbálkkašumi, lohká sámediggeráđi lahttu Lars Filip Paulsen, geas Sámediggeráđis lea giellaovddasvástádus.   

Bálkkašupmi juhkkojuvvui maŋimuš 2013:s.

Dalle oaččui čálli, juoigi ja oahpaheaddji guovdageaidnulaš Ánte Mihkkal Gaup/Iŋgor Ántte Ánte Mihkkal bálkkašumi.

 

Juhkkui vuosttaš geardde 2000:s

Sámi giellaráđđi ásahii giellamovttiidahttinbálkkašumi 2000:s, ja bálkkašupmi juhkkojuvvui vuosttaš geardde Sámedikki dievasčoahkkima oktavuođas 2000 skábmamánus.

Dan maŋŋá lea Sámedikki giellastivra ja Sámediggeráđđi juohkán bálkkašumi.

Giellamovttiidahttinbálkkašupmi juhkkojuvvui 2000:s Divttasvuona vánhenjovkui, 2001:s Skániid ja Evenášši giellajovkui, 2002:s gáivuotnalažžii Harry Solhaugii ja 2009:s deardnálažžii Sagka Stångbergii.

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå