Bearjadaga vuolláičálle ođđa muohtačorgenšiehtadusaid Álttás. Gurut bealde Kurt Eriksen (Stáhta geaidnodoaimmahat), Knut Bakkemo (NCC), Per William Hermansen (Kautomaskin), Jan Nilsen (Mesta) ja Oddbjørg Mikkelsen (Stáhta geaidnodoaimmahat). Anlegg Nord AS ja Roy Yngve Thomassen AS ovddasteaddji eai lean mielde šiehtadusvuolláičállimis. Govva: Stáhta geaidnodoaimmahaga preassagovva.

Dát ožžo muohtačorgen­barggu

Stáhta geaidnodoaimmahat čálii mannan bearjadaga 150 miljovnna ovddas muohtačorgenšiehtadusaid.

11:09 Njukčamánu 19. beaivi 2017
Ođastuvvon: 19.03.2017 - 11:38

Stáhta geaidnodoaimmahat lea dál čállán šiehtadusaid Guovdageainnu, Álttá, Láhpi ja Ákŋoluovtta muohtačorgenbargguide. Šiehtadusaid árvu lea oktiibuot 150 miljovnna ruvnno (earret momssa). Oktiibuot lea 616 kilomehtera luottat main galget čorget muohttaga, 245 kilomehtera fylkkaluottat ja 31 kilomehtera vázzin- ja sihkkelastinluottat.

 

Mávssolaš šiehtadusat

Šiehtadusat galget gustot vihtta jagi, ja Stáhta geaidnodoaimmahat lohká ge šiehtadusaid hui mávssolažžan.

 – Doaimmahit ja áimmahuššat luottaid lea Stáhta geaidnodoaimmahaga váldobargu, ja dát šiehtadusat bistet máŋga jagi. Dan dihte leat dát hui mávssolaš šiehtadusat, lohká Finnmárkku Stáhta geaidnodoaimmahaga ossodatdirektevra Oddbjørg Mikkelsen preassadieđáhusa bokte.

 

Viđa jahkái šiehtadusat

Stáhta geaidnodoaimmahat oaččui sullii 3-6 fálaldaga juohke šiehtadusguvlui, ja leat entreprenevrrat mat fállet hálbbimus fálaldaga mat dál leat ožžon šiehtadusa. Sihke báikkálaš ja našuvnnalaš entreprenevrrat lea sádden fálaldaga.

 

Njeallje ođđa muohtačorgejeaddji

Ođđa šiehtadusat gustojit vihtta jagi, áigodagas čakčamánu 1. beaivvi 2017:s gitta 2022 rádjái. Roy Yngve Thomassen oaččui ođastuvvot iežas šiehtadusa čorget muohttaga Láhpis ja Ákŋoluovttas, ja earát leat ođđa entreprenevrrat iežaset muohtačorgenguovllus.

 

Geat ožžo šiehtadusa

Guovdageainnus galgá Kautomaskin AS čorget muohttaga (22 milj.), Mázes Anlegg Nord AS (16,9 milj.), Álttás NCC Norge AS (39,9 milj.), Lákkovuonas Mesta Drift AS (25,7 milj.) ja Láhpis ja Ákŋoluovttas Roy Yngve Thomassen AS (44,7 milj.). Supmis ii lea lassiárvodivat mielde.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå