Unjárgga gielddas giddejit čázi divodeami geažil.

Čázi haga

Suovvejogas, Unjárggas leat dál laktimin revrriid ja Unjárgga gieldda ássit geat ožžot čázi Suovvejoga čáhcerusttegis šaddet čázi haga gaskaidjii.

13:09 Čakčamánu 26. beaivi 2016

Unjárgga gielda dieđiha Suovvejoga čáhcerusttegis leat dál viimmat čáhcerevrret oktiilaktojuvvon maŋŋá go bargu dieđihuvvui maŋŋonan mannan vahkus.

Gielda dieđiha čáhcedeaddu lea dál geahččaluvvon revrriin ja dál leat daid desinfiseremin, dan geažil giddejuvvo čáhci odne dii. 09.00 rájes gitta dii. 24.00 rádjái.

På forsiden nå