Sámit leat álo leamašan bivnnuhat Liet-gilvvuin, ja Aila-Duo, geat leaigga mielde 2014:s, váljjejuvvuiga oasseváldiid vuoitin. Sámi Musihkkafestivála áiggošiige čájehit Sámi vel eanet Eurohpái ja Liet birrasii. Preassagovva: SMF

Áiggoše stuorát doaluid Liet-gilvvuid oktavuođas

Sámi Musihkkafestivála buvttadeaddji lohká go Eurohpá čalmmit gehččet Sámi guvlui Liet-gilvvuid oktavuođas, de fertejit geahččalit fállat nu buriid doaluid go vejolaš.

13:00 Cuoŋománu 20. beaivi 2016

Ikte almmuhii Liet Internašunála musihkkagilvu ahte sis lea jurdda lágidit dán jagáš gilvvu Guovdageainnus ovttas Sámi Musihkkafestiválain (SMF), ja dan oktavuođas fitnet Guovdageidnui boahtte vahkku.

 

Nagodit lágidit

SMF buvttadeaddji Nils Johan Vars lohká sis gal lea vejolašvuohta lágidit gilvvuid, muhto ii leat vuos mihkkege mearriduvvon.

– Mii fertet geahččalit vuovdit Guovdageainnu ja Sámi, ja mii áigut čájehit Liet ovddasteddjiide dán jagáš Sámi Grand Prix filmma. Lágideami dáfus gal doaivvun mii nagodit bures, go ledjen ieš maŋemus Liet-gilvvuin Oldenburgas, gos lei unna lávddáš ja mu mielas ii lean dássi nu buorre go Sámi Grand Prixas,lohká son.

(Ášši joatká gova vuolábealde)

  

Stuorit doaluid ráhkadit

Vars lohká Liet-gilvvut leat plánejuvvon skábman Guovdageainnus, ja sii leat SMF bealis jurddašan ahte gilvvuid oktavuođas maiddái galget eará doalut.

– Mii sáhttit lágidit skábmadoaluid, gos lea musihkka ja maiddái oččodit konferánssa allaskuvllas mii lea gullevaš unnitlogugielaide ja musihkkii. Dat galggašii fálaldahkan gussiide, go oažžu rehkenastit ahte Liet doalut buktet olbmuid ja media miehtá Eurohpá, oaivvilda Vars.

 

Eat áiggo stoahkat

Vars lohká ekonomalaš beali šaddat stuorámus hástalussan.

– Sámi Grand Prix máksá birrasii miljovnna lágidit, go mii álo álgit áibbas ođđasit. Jus mii galgat lágidit gilvvuid, de eat áiggo stoahkat ja lágidit bealledagat gilvvuid, muhto dat máksá. Mus lea goitge hui buorre jáhkku ahte mii gávdnat ruhtadeddjiid ja ovttasbargoguimmiid, ja mis lea ain buorre áigi, lohká son.

 

Vuordá eambbo Sámedikkis

Sámediggi, ráđđelahtu Henrik Olsen bokte, muitalii ikte ahte Sámedikkis lea vejolaš oažžut kulturruđaid, 150 000 ruvnno rádjái dákkáraš musihkkagilvui nu go Liet. Vars lohká vuordit eambbo doarjaga Sámedikkis.

– Mun gal vuorddán eanet doarjaga Sámedikkis, go dát lea olles Sámi márkanfievrrideapmi ja maiddái danne go Liet birrasis lea Sápmi ja Sámi artisttain hui alla árvu. Sápmi Sámi Grand Prix vuitiid bokte lea leamašan Liet-gilvvuin álo mielde, nu ahte Sápmi lea hui guovddážis dain gilvvuin, lohká Vars.

 

 

 

 

 

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå