2. Ávjovári válgabiire

Guovdageainnu dáloniid searvvi Isak Mathis O. Hætta jáhkká oažžut áirasa Sámediggái, vaikke dássážii eai leat ožžon go 0,8 proseantta jienain. Prognosat čájehit ahte ii leat vuos áirras Guovdageainnu dáloniid searvái. – Jáhkán go buot Guovdageainnu jienaid leat lohkan, de lea áirras siste, lohká Hætta.

Guovdageainnu skuvlaválggain lei giđđalodden fáddán, go nuorra bárdni hástalii sihke Sámedikki ja Stuoradikki politihkkariid.

Ávjovári Johttisápmelaččaid Listtu njunuš ii jáhke bellodatbaromehtera bohtosiidda main boahtá ovdan ahte jus dál livččii válga, de lei JSL massit 80 proseantta iežas jienasteddjiin.

Varas oaiviliskkadeapmi čájeha ahte Árja ii vel ge olat ovddit válgga bohtosiid, vaikke leat ovdánan maŋemuš iskosa rájes.

Siiddut