Válggat 2017

Sámedikkis leat almmuhuvvon logut mat čájehit makkár ahkejuogus jienasteaddjit leat, ja doppe boahtá ovdan ahte lea boarániid Sámediggi.

15:58 Geassemánu 23. beaivi 2017

Sámediggeáirras Arthur Tørfoss oaččui olles Ovddádusbellodaga riikačoahkkima speažžut gieđaid go muitalii mo son áŋgiruššá sámediggepolitihkkarin.

14:39 Miessemánu 09. beaivi 2017

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

15:34 Cuoŋománu 07. beaivi 2017

Finnmárkku gurutbellodat lea riikkačoahkkimis ožžon dohkkehuvvot ahte buot mánáin galgá riekti leat sámegielat mánáidgárddiin.

16:40 Cuoŋománu 04. beaivi 2017

John Henrik Eira lea nammaduvvon bajimussii Sámeálbmotbellodaga válgalistui 2017 sámediggeválggaide  Ávjovári válgabiires.

14:13 Njukčamánu 31. beaivi 2017

NSR válljii Aili Keskitalo fas njunnošii Ávjovári válgabiires.     

07:41 Njukčamánu 30. beaivi 2017

Olgešbellodat lea geargan nammademiiguin, ja dál lea čielgan ahte bellodagas leat listtut buot čieža válgabiriin Sámedikkeválggaide.

10:01 Njukčamánu 29. beaivi 2017

Norgga Sámiid Riikkasearvi almmuha Viesttarmeara válgabiire listoevttohasaid Sámediggeválgii.

15:33 Njukčamánu 28. beaivi 2017
Sámeálbmot bellodaga Lulli-Norgga válgabiire sámediggelisttu:

Sámeálbmot Bellodaga lea almmuhan sámediggeválgii 7. válgabiirre listtu. Ann Finbog lea listu njunuš, ja sus leat máŋga beakkálmasa fárus listtus.

14:40 Njukčamánu 27. beaivi 2017

Siiddut