Vibeke Larsen

Vibeke Larsen illuda dál go beassá luoitit Sámedikki ja eallit eambbo priváhta eallima.

08:58 Golggotmánu 12. beaivi 2017

Sámedikki rahpamii ledje olu olbmot boahtán, sihke almmolaš olbmot ja skuvlamánát. Geahča videoid áššis makkár vuordámušat ledje rahpamii.

15:43 Golggotmánu 11. beaivi 2017

Dušše okta Davvi-Norgga skuvla lea vuoitán Benjamin-bálkkašumi dán rádjai. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda ahte sámi skuvllain maid ánssášit vuoitit bálkkašumi ja ávžžuha olbmuid nammadit iežaset skuvlla.

– Sápmelaš han bargá beaivválaččat dásseárvvu ovddas ja vuosttalda rasismma, lohká son.

10:14 Čakčamánu 24. beaivi 2017

Smávva bellodagat, mat eai beassan ovttain ge áirasiin Sámediggái, ožžo nubbin eanemus jienaid sámediggeválggas. – Dat jienat leat duohtavuođas mannan duššái, dego njuolggut bálkestuvvon ruskalihttái, lohká servodatberošteaddji.

15:07 Čakčamánu 20. beaivi 2017
ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštus 10 jagi:

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštusas lea odne 10 jagi ávvudeapmi. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda unnán dahkkon Norggas implementeret dahje bidjat doibmii julggaštusa, ja vuordá ahte ráđđehus dál álggaha dan barggu.

09:28 Čakčamánu 13. beaivi 2017

Muhto ii jáhke vel ovdal go buot jienat leat lohkkon.

00:02 Čakčamánu 12. beaivi 2017

Vibeke Larsena ođđa bellodat oaččui 1,7 proseantta jienain, dain vuosttaš bohtosiin. Larsen ii dieđe beassá go šat Sámediggái, muhto doallá ain movtta badjin.

21:34 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Šiella ii oaččo go 0.8 proseantta jienain, boahtá ovdan ođđa oaiviliskkadeamis. Viđas 600 olbmos vástidit ahte livčče jienastan bellodaga jus odne livččii válgabeaivi.

06:00 Čakčamánu 05. beaivi 2017

Váhnen ohcala sámegielat bargi su mánáid mánáidgárdái, muhto oaivvilda Sámediggi ferte rievdadit eavttuid vai olbmot sáhttet álgit mánáidgárdái sámegielat bargin.

10:03 Čakčamánu 04. beaivi 2017

Ruvdnoprinsa searvvai sámi huksenprošeavtta loahpahančalmmusteapmái Evenáššis. Prošeakta duođašta ahte sámit leat ássan lullin Plassjes gitta davvin Várjjagis, ja maiddái duođašta sámi eksisteanssa ovddešáiggis dálá áigái.

14:11 Borgemánu 30. beaivi 2017

Siiddut