Trygg Trafikk

Trygg Trafikk dieđiha ahte olbmot eai leat doarvái čeahpit geavahit sihkkeljealmmaid. Oanehis mátkkiin hui dávjá eai cokka sihkkeljealmmaid, muhto jus mánát leat fárus, de gal geavahit dan. Dasa ii liiko Trygg Trafikk.

10:31 Suoidnemánu 17. beaivi 2017

Ávžžuha biilavuddjiid dahkat nu go guorbmebiilavuoddjit dahket.

14:20 Suoidnemánu 10. beaivi 2017

Dássážii leat 36 olbmo duššan johtolagas Norggas. Logis dušše miessemánus. Seamma áigodagas diibmá, dušše 47 olbmo.

08:33 Geassemánu 01. beaivi 2017

El-sihkkelat leat bivnnuheappot go goasse ovdal. Trygg Trafikk rávve dál olbmuid hárjehallat ovdal go vulget sihkkelastit dakkáriin, vai eastadit lihkohisvuođaid.

13:09 Miessemánu 07. beaivi 2017

Basiid áigge leat eambbosat vánddardeame luottaid alde. Go leat eambbosat vánddardeame, šaddá stuorát várra ahte lihkohisvuođat dáhpáhuvvet. Trygg Trafikk rávve olbmuid váldit gulul ja vánddardit várrogasat.

07:37 Juovlamánu 21. beaivi 2016

Leahttu lea mearkkašahtti sivvan johtolatlihkohisvuođaide, ja olu jápminlihkohisvuođat gevvet go lea alla leahttu. Liikká válljejit muhtumat girddihit.

09:54 Skábmamánu 15. beaivi 2016

Guđas logi váhnemis geat oidnet mánáid boastut sihkkaraston biillas, eai jienát maidege sidjiide geaidda guoská. Trygg Trafikk oaivvilda mánáid sihkkarvuođa fertet leat dehálabbot go ahte lea unohas «seaguhit».

15:07 Golggotmánu 11. beaivi 2016

Trygg Trafikk vuorjašuvvá go duođalaš lihkohisvuođalogut eai njieja, ja sihkkelastit geat jápme johtolatlihkohisvuođas dán jagi leat lassánan. Trygg Trafikk ballá johtolaga šaddat váddáseabbon sihkkelastiid dihte.

17:30 Čakčamánu 01. beaivi 2016

Politiijat ávžžuhit Facebook bokte olbmuid dieđihit sidjiide guđiid luottaid berrejit dárkkistit dál go skuvllat álget. Okta sis lea ávžžuhan politiijaid boahtit Guovdageidnui.

13:08 Borgemánu 17. beaivi 2016

Dán rádjái leat 38 olbmo duššan johtolatlihkohisvuođain Norggas dán jagi. Dat lea measta 30 proseantta eanet go diibmá. Trygg Trafikk váruha lihkohisvuođaid lassánit giđđat ja geasset.

10:56 Miessemánu 02. beaivi 2016

Siiddut