Suohkanovttastahttin

Ráđđehus áigu árvalit ahte nuortadavábealli ovttastahtto Áhkánjárggain ja Bálagiin maiguin Divttasvuona suohkanstivra háliidii ovttastahttot, oarjelulábeali árvala ráđđehus ges ovttastahttit Hápmiriin, fuolahan dihte Julevsámi birrasa.

15:27 Njukčamánu 20. beaivi 2017

Nordlándda, Romssa ja Finnmárkku Olgešbellodagat leat ovttaoaivilis ja ávžžuhit Stuoradikki juohkit Davvi-Norgga guovtti guovlun mas fylkkarádji galgá leat Romssa ja Nordlándda gaskkas.

11:06 Njukčamánu 13. beaivi 2017

Dat gielddat mat ikte meannudedje gielddaid ovttastumiid Finnmárkkus, mearridedje buohkat ahte eai dáhto ovttastahttot eará gielddaiguin.

11:22 Geassemánu 17. beaivi 2016

Odne dollet Porsáŋggu, Kárášjoga ja Guovdageainnu suohkanat suohkanstivračoahkkimiid, gos galget mearridit áigot go ovttastahttot eará gielddaiguin.

10:50 Geassemánu 16. beaivi 2016

Unjárgalaččat jienastedje ikte galget go ovttastuvvot Mátta-Várjjagiin dahje Deanuin. Boađus čájeha ahte dan eai hálit gal.

10:05 Miessemánu 31. beaivi 2016

Guovdageainnu sátnejođiheaddji lohká Norut guorahallamis leat olu diehttelasvuođaid, mat dál leat duođaštuvvon.

12:11 Miessemánu 11. beaivi 2016

Norut guorahallan vejolaš gielddaovttastahttima birra ii ávžžut Guovdageainnu ja Kárášjoga ovttastuvvot, muhto baicce ovttasbargat eanet.

09:39 Miessemánu 11. beaivi 2016

Ráđđehusbellodagat ja Gurutbellodat leat šiehttan ođasmahttit suohkaniid sisaboahtovuogádaga vai buorebut hálddašit suohkanođastusa.

13:33 Cuoŋománu 27. beaivi 2016

Guovdageaidnulaččat ballet erenoamážit dáruiduhttimis jus Guovdageainnu suohkana ovttastahtto Álttá, Láhpi ja Návuona suohkaniiguin.

11:23 Skábmamánu 19. beaivi 2015