sámediggi

Dušše okta meahcástanealáhusdoalli Sámediggái:

Vaikke NSR lea dahkan buoremus válgga moattilogi jahkái, de goitge oaivvilda Davvikalohttaálbmoga njunuš ahte sii leat beahttán oasi álbmogis oalát ja guhkit áigge juo. Son lea áidna sámediggeáirras geas lea meahcástanealáhus.

09:00 Čakčamánu 16. beaivi 2017
ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštus 10 jagi:

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštusas lea odne 10 jagi ávvudeapmi. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda unnán dahkkon Norggas implementeret dahje bidjat doibmii julggaštusa, ja vuordá ahte ráđđehus dál álggaha dan barggu.

09:28 Čakčamánu 13. beaivi 2017

Ovdagihtiijienasteapmi lea lassánan olu eambbo go jienastuslohku. Sámedikki válgabargi mielas lea dat buorre.

18:06 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Sihke Kaja-Regine ja Maja Stina Bientie leaba beahtahallan ja dadjaba ahte válggat eai oro profeššuneallat ja ahte dát váikkuha Sámedikki luohttevašvuhtii.

15:18 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Norgga Sámediggeráđđi lea álgán hábmet 2018 bušeahttaevttohusa ja dan oktavuođas lea evttohuvvon várret njeallje miljovnna kruvnna ođasmahttit dievasčoahkkinlanja.

11:32 Čakčamánu 09. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea juolludan ruđa oahpponeavvuide mat galget eastadit givssideami.

12:06 Čakčamánu 08. beaivi 2017

Dás oainnát makkár bohtosat dain iešguđet bellodagain leat ođđa oaiviliskkadeamis man Sentio lea čađahan NRK Sámi ja Ávvira ovddas.

06:00 Čakčamánu 05. beaivi 2017

Ruvdnoprinsa searvvai sámi huksenprošeavtta loahpahančalmmusteapmái Evenáššis. Prošeakta duođašta ahte sámit leat ássan lullin Plassjes gitta davvin Várjjagis, ja maiddái duođašta sámi eksisteanssa ovddešáiggis dálá áigái.

14:11 Borgemánu 30. beaivi 2017

Sámedikki ja Ruhtadandepartemeantta gaskasaš konsultašuvnnaid boađus lea ahte álbmotregistaris galgá leat vejolaš registreret hállá go sámegiela. Dainna lea sámediggepresideanta Vibeke Larsen duhtavaš.

11:43 Borgemánu 29. beaivi 2017

Sámedikki ráđđelahttu muitala ahte sii áigot Sámedikki bealis dál diggái mannan stáhta vuostá, fárro­laga Deatnočáhcádaga vuoigatvuođaguddiiguin.

13:08 Borgemánu 18. beaivi 2017

Siiddut