Nordlándda fylkkamánni

Sámegiella lea bivnnut Nordlánddas:

Nordlándda fylkkas illudit go ledje 172 máná geat ožžo sámegieloahpahusa vuođđoskuvllas diibmá, ja dat lea alimus lohku dán rádjái ja olahus Nordlánddas.

14:13 Miessemánu 30. beaivi 2017

Nordlándda fylkkas vuosttildit eanaš gielddat suohkan-ovttastahttimiid, danin árvala fylkkamánni bákkus ráhkadit ođđa ja stuorát gielddaid.

15:25 Čakčamánu 29. beaivi 2016