Leavdnja

Nisu gii lea 30 jagi juo festiválastallan dán njárggas muitala makkár páhkkenrávvágat sus leat sutnje gii áigu Gaskaijarockii vuolgit. Loga eanet áššis.

21:47 Suoidnemánu 07. beaivi 2017

Politiijat leat čađahan promilladárkkisteami odne Leavnnjas.

12:07 Miessemánu 19. beaivi 2017

Museakáfestallamis galgá álbmot oahpásnuvvat Bååstede-prošektii, ja oažžut vejolašvuođa váikkuhit guđet dávvirat galget máhcahuvvot gieldda museii.

11:31 Guovvamánu 20. beaivi 2017

Politiijat leat duoguštan vuodjinkoartta vuoddjis, go balahit gárrenvuođas vuodján biillain.

13:38 Guovvamánu 11. beaivi 2017

Politiijat leat duoguštan vuodjinkoartta ovtta nissonis, go balahit su vuodján gárrenvuođas.

12:44 Ođđajagimánu 12. beaivi 2017

Leavnnjas šadde politiijat earuhit guokte olbmo, muđui lea hui jaskes idja leamaš Finnmárkkus.

10:17 Juovlamánu 31. beaivi 2016
Illuda Violet Road konsertii

Romssalaččas,Tom Erikas, lea dáhpin šaddan vuolgit midnattsrockenii juohke jagi.

21:26 Suoidnemánu 08. beaivi 2016
Midnattsrocka

Lavttenjárggas Leavnnjas dievvagohtet olbmot. Vaikke lea čoaskkis, de ii oro dat bisseheames olbmuid boahtit festiváli.

16:11 Suoidnemánu 07. beaivi 2016

Vuosttaš Gaskaijarocka oasseváldi politiijaid hálddus ovdal go vuosttaš musihkkajoavku lea fanaldahttán gitárastreaŋgga ge Gaskaijarockas Leavnnjas.

12:57 Suoidnemánu 07. beaivi 2016

Siiddut