Juoigankonsearta

Guovdageainnus lei sámi árbevirolaš juoigan konsearta Bearjadaga, ja doppe gal gulloje 100 jagi boares luođit. Geahča video dáppe:

11:09 Cuoŋománu 15. beaivi 2017

Guhkesbearjadaga lei mánáide juoigankonsearta Guovdageainnus, ja dohko ledje searvan ollu čeahpes mánát juoiggastit iežas dahje muhtin oahppása. GEAHČA VIDEO JA GOVVAGALLERIIJA KONSEARTTAS.

18:32 Cuoŋománu 14. beaivi 2017

Arvi ii baldán olbmuid boahtimis Buolbmágii bearjadat eahkeda guldalit go «Golbma buolvva» skearru almmuhuvvui. Geahča filmma!

21:46 Suoidnemánu 10. beaivi 2016

Geahča videoid Guovdageainnu beassášdoaluid boarráseamos konsearttas, árbevirolaš juoigankonsearttas.

00:07 Cuoŋománu 04. beaivi 2015

GEAHČA VIDEO mas 21 čeahpes máná juige ja lávlo mánáid árbevirolaš juoigankonsearttas Guovdageainnus guhkesbearjadaga.

22:11 Cuoŋománu 03. beaivi 2015