Ijahis Idja

Ijahis Idja festivála Anáris lea loahpahuvvon. Lei seavdnjat olgun go čuojahedje sámi musihka lávddi alde, ja čuovggat dagahedje magihkalaš dovddu ­gussiide. Juha Kuura­järvi dovddai iežas dego girdimin.

11:07 Borgemánu 21. beaivi 2017
SÁPMI PRIDE JA IJAHIS IDJA DÁN VAHKKOLOAHPA:

Sihke Sápmi Pride ja Ijahis Idja festivála čohkke olbmuid Anárii dán vahkkoloahpa. Sápmi Pride -lágideaddjit illudit go Pride doalut leat vuosttaš geardde Suoma beal Sámis.

10:27 Borgemánu 17. beaivi 2017

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála­prográmma lea almmustahttojuvvon odne, ja ­dohko boahtá maiddái Biru Baby joavku.

14:34 Suoidnemánu 04. beaivi 2017

Ijahis Idja háliida čalmmustahttit máŋggabealatvuođa sámi oktasaš musihkkaárbevierus.

08:57 Miessemánu 19. beaivi 2017

– Lei nu lunddolaš čuožžut lávddis, ledjen nu oadjebas, nu logai Ánnámáret Ensemble vokalista maŋŋá «Gollehelmmot» skearru almmuheame mannan lávvardaga Ijahis ija festiválas.

14:56 Borgemánu 22. beaivi 2016
Ijahis ija festiválas

Ravggon-joavku ledje okta dain sámi musihkkáriin guđiid Ijahis Idja festivála ledje bovden seminárii oassálastet. Sii ledje ilus searvat, ja besse maid ovdanbuktit iežaset musihka guldaleddjiide semináras.

 

21:55 Borgemánu 21. beaivi 2016

 

09:51 Borgemánu 20. beaivi 2016
Ruovttolávddis almmuha ođđa skearru

Anna Näkkäläjärvi-Länsman illuda ruovttu lávddis almmuhit ođđa skearru ja lohká musihkka leamašan ja lea oassi su eallimis.

15:03 Borgemánu 18. beaivi 2016

Ijahis ija lágideaddjit muitalit konsearttaid sáhttit čuovvut njuolggosáddaga bokte interneahtas.

14:59 Borgemánu 15. beaivi 2016

Borgemánu 19.-21. beivviid bovde Ijahis idja festivála gussiid 13. gearddi jo guossái Anárii gos festivála lágiduvvo. Áigumuš lea fállat máŋggabealat fálaldaga.

12:19 Geassemánu 21. beaivi 2016

Siiddut