Festiválat

Jus don livččet supersáŋgár, makkár supersáŋgár de livččet leamaš? Sarakka Gaup ja Elina Israelsson leaba stoahkan ja neaktán ovttas mánáiguin beaivváža vuolde Márkomeannu festivalas, ja muitaleaba makkár superfámuid soai livččiiga háliidan.

14:51 Suoidnemánu 28. beaivi 2017

Márkomeannu dárbbaša eaktodáhtolaš bargiid, muđui ii livčče šaddan festivála. Eaktodáhtolaš bargi Káre Olsly muitala veahá mo lea bargat eaktodáhtolažžan.

12:49 Suoidnemánu 28. beaivi 2017

Dán jagáš Sámi festiválaid lávddi alde leat dušše okta njealjádas oassi nissonartisttat.

– Eat álo gávnna sámi nissonartisttaid, čilge okta festiválalágideddjiin.

14:39 Suoidnemánu 12. beaivi 2017

Sihke Bargiidbellodat, NSR ja Árja áigot searvat festiválaide, ja doaimmahit válgagičču festiválain. Bargiidbellodaga presideanttaevttohas lohká ahte dat lea okta dain deháleamos osiin válgagiččus.

15:36 Suoidnemánu 11. beaivi 2017

Manne galggašii nuorra Guovda­geainnu nisu beassat juoigat ovttas Led Zeppelin ­beakkálmasain John Paul Jonesiin? Jerrot baicce nuppeládje: Manne son ii galggašii dan dahkat?

15:47 Geassemánu 27. beaivi 2017

Čáhcesullos lágiduvvo Sun Station festivála dán vahkkoloahpa, gos sihke sámi ja máilmmi bealkkálmasat čuojahit.

12:36 Geassemánu 22. beaivi 2017

Jus áiggut vuovdinsaji háhppehit sihkkarastit alccet Vuonnamárkaniin, de fertet doamahallat – go dat leat juo dievvagoahtán.

14:50 Geassemánu 14. beaivi 2017
GEASSI SÁMIS:

Ávvir lea čohken dutnje dieđuid goas mii dáhpáhuvvá davvisámeguovlluin. Ii leat eará go beare válljet dan maid heive ja dollet dohko:

 
11:35 Geassemánu 14. beaivi 2017

Siiddut