Deatnu

Ikte eahkedis dieđihedje Finnmárkku politiijat ahte 80-jahkásaš nisu lei čukkohallon Deanus.

14:17 Golggotmánu 19. beaivi 2017

Joddu-prošeakta, man Deanu gielda čađaha ovttas Kárášjoga gielddain, galgá leat veahkkin gádjut Deanočázádaga áitojuvvon luosa, dutkanmateriála háhkama ja diehtojuohkima bokte, ja maid dutkiid ja guovlluolbmuid ságastallamiid bokte. Dál ohcet bargi Kárášjogas.

11:59 Golggotmánu 17. beaivi 2017

Ferista mánáidgárddis Troandimis, gos dán čavčča lea ásahuvvon sámi mánáidgárdi, lei olles bargojoavku boahtán Detnui oahpásmuvvat sámi kultuvrrain ja sámi bajásgeassimiin. Mánaidgárdehoavda lohká leamašan mávssolaš mátkki ja sii leat oahppan olu dan mátkkis.

13:53 Golggotmánu 16. beaivi 2017

Guovdageainnu nuoraidskuvlla 10. luohká oahppit leat fitnan galledeamen Deanu Sámeskuvlla, gos nuoraidskuvlla oahppit leat oahpahan Sámeskuvlla ohppiid lávu cegget ja mo geavahit lávu matematihkkaoahpahusas.

11:48 Golggotmánu 15. beaivi 2017
Cuiggoda sátnejođiheaddji bieggamilloáššis:

Monica Balto Anti (Gurutbellodat) cuiggoda Deanu gieldda sátnejođiheaddji go lea positiiva bieggamillohuksemii.

09:03 Golggotmánu 12. beaivi 2017
Nammaduvvon dán jagáš nuorra boandan:

Deatnulaš Markus Heiberg lea nammaduvvon «Dán jagáš nuorra boandan» ja beasai viidáset beallefinálii. Son sávvá álbmoga jienastit su viidáset finálii.

11:44 Golggotmánu 07. beaivi 2017

Suoma eana- ja vuovdedoalloministeriija spesiálaráđđeaddi lohká leat menddo árrat dadjat makkár rievdadusat dahkkojit Deanosoahpamušas.

14:05 Golggotmánu 05. beaivi 2017

Álbmot čájehii garra vuostemiela bieggamillopárkka huksenplánaide davábealde Rástegáissá Sirpmá álbmotčoahkkimis. Kárášjoga sátnejođiheaddji maiddái lei boahtán bealuštit dan čuođi bargosaji maid ballet massit jus dát bieggamillopárkka ásahuvvo.

14:28 Čakčamánu 21. beaivi 2017

Lávvordateahkedis galgá leamaš biila Odd Henry Lahm viesu olggobealde Sieiddás. Politiijat ohcalit dál biilavuoddji.

13:29 Čakčamánu 20. beaivi 2017

Siiddut