Davvi-Norga

Norgga stádaministtar Erna Solberg oaivvilda ahte optimisma lea lassáneame Norgga ekonomiijas, ja davvin orru buoremus jáhkku.

12:12 Miessemánu 19. beaivi 2017

Kiinnálaš turistat leat fuobmán dáid guovlluid ja lea šaddame beakkán luopmobáikin. Moatti mánus leat kiinnálaš turisttaid idjadeamit lassánan čieža duháhis 17000ii.

10:47 Miessemánu 13. beaivi 2017

High North News dieđiha ahte Davvi-Norga juhkko guovtti guvlui. Romsa ja Finnmárku oktiičaskojuvvojit.

10:21 Miessemánu 03. beaivi 2017
Suohkanat geasuhit buohccidivššáriid ruhtadoarjagiin:

– Jagi maŋŋel loahpahuvvon oahpu UiT:s leat 88 proseanta buohccidivššáriin ain Davvi-Norggas, muitala UiT Našunála guovddáža guovllumedisiinnalaš ossodagas Margrete Gaski.

14:52 Cuoŋománu 25. beaivi 2017

Arctic Race sihkkelgilvu lea golli veara norgalaš ealáhusaide go luvvii báikegotti ja turisttain ruđa go oste sihke gálvvuid ja bálvalusaid.

15:27 Cuoŋománu 19. beaivi 2017

Máhttoministtar Torbjørn Røe Isaksen háliida ahte doaresbeale suohkanat galget oččodit oahpaheaddjestudeanttaid bargui, ovdal go gerget oahpuin.

09:56 Cuoŋománu 05. beaivi 2017

Njukčamánus duššai okta olmmoš biilajohtolagas Davvi-Norgga geainnuin.

15:23 Cuoŋománu 03. beaivi 2017

Boahtte logi jagis dárbbašit unnimusat 4 000 ođđa oahpaheaddji.

17:45 Njukčamánu 29. beaivi 2017

Turisttat dagahedje muohtauđđasa Ivggus maŋŋebárgga.

09:46 Njukčamánu 29. beaivi 2017

NordNorsk Reiseliv AS lea ohcame oasseváldiid geat háliidit oahppat mátkeealáhusa birra ođđa sámi mátkeealáhusprošeavttas Davvi-Norggas mii bistá golbma jagi.

10:19 Njukčamánu 14. beaivi 2017

Siiddut