Beaivváš Sámi Našunála Teáhter

Beaivváš Sámi Našunálateáhtera ođđa stivra lea sádden rabas reivve kulturministarii Linda Hofstad Hellelandii ja sámediggepresidentii Aili Keskitaloi, mas ávžžuhit riika eiseválddiid ja Sámedikki álgit meannudišgoahtit dan dohkketmeahttun, heajos ja várálaš bargodili mas teáhtera bargit fertejit bargat.

15:48 Golggotmánu 18. beaivi 2016

Beaivváš Sámi Našunála Teáhteris lea bearjadaga golggotmánu 7. beaivvi vuosttaščájálmas ođđa bihtás «mávssaheapmi», mas lea áigeguovdilis fáddá, namalassii gižžu gaskkal álgoálbmogiid luondduealáhusaid ja stuoraservvodaga beroštumiid gaska.

17:05 Golggotmánu 05. beaivi 2016

Finnmárkku fylkkagieldda kulturbálkkašupmái leat nominerejuvvon 12 evttohasa. Vuoiti oažžu 30 000 ruvnnu ja dáidaga. 

14:06 Golggotmánu 05. beaivi 2016

Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea ožžon Norgga teáhterárvvoštalliid bálkkašumi, dát dieđusge movttiidahttá sin bargat viidáset. 

12:07 Čakčamánu 29. beaivi 2016

Sámediggeráđđi juolluda 300 duhát ruvnno oastit stuoluid teáhtersálii man Beaivváš Sámi Našunálateáhter geavaha váldolávdin, Guovdageainnu suohkana kulturvisttis.

14:52 Čakčamánu 28. beaivi 2016

Go Sámi našunálateáhter buvttadišgođii Sven Henriksena “Mávssaheami” bihtá, de hásttuhit boares jurddašanmálle, mat muitaluvvojit vuostálasvuođa dilis, mii čuožžila báikegottážis go minerálaindustriija leavvagoahtá dohko.

09:52 Čakčamánu 12. beaivi 2016

Beaivváš Sámi Našunálateáhtera bihttá Vidas Extremas lea evttohuvvon oažžut dán jagáš árvvoštalliidbálkkašumi teáhtersuorggis.

15:46 Borgemánu 29. beaivi 2016

Beaivváš Sámi Našunálateáhterii geigejuvvui 2016 Hedda-bálkkašumi gudnekategoriijas «Erenoamáš dáiddalaš bargu» mannan sotnabeaivvi. Lea Norgga teáhtermáilmmi stuorámus bálkkašupmi.

14:16 Geassemánu 13. beaivi 2016

Siiddut