Beaivváš Sámi Našunála Teáhter

Beaivváža ođđa bihtá čájeha sápmelačča oktavuođa luondduin, ja mo stuorraservodaga vuovdnásvuohta billista eatnamiid ja kultuvrra ruvkedoaimmaiguin. Neavttár Áilloš muitala dát lea áigeguovdilis fáddá go luonddubillisteapmi lea juoga mii lea dáhpáhuvvamin miehtá máilmmi dál maid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:48 Čakčamánu 22. beaivi 2017

Odne lea vuosttaščájálmas «Johan Turi» čájálmasas, Oslos «Det Norske Teatret» lávddis. Čájálmas čájehuvvo Oslos vel duorastaga čakčamánu 8. beaivvi ja bearjadaga čakčamánu 9. beaivvi, ovdal go čavgejit davás guvlui čájálmasmátkái.

13:30 Čakčamánu 06. beaivi 2017

Sámediggeráđđi Mariann Wollmann Magga lea duhtavaš go ráđđehus dál lea positiiva árvvoštallat Beaivváš Sámi Našunálateáhtera ja Sámi joatkkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla oktiilokaliserema. Son vuordá ahte dát čuovvoluvvo ruđain.

10:33 Čakčamánu 05. beaivi 2017

EU-ministtar Frank Bakke-Jensen lohpidii odne ahte Guovdageidnui huksejuvvo ođđa joatkkaskuvla ja teáhtervisti oktanaga. Guovdageainnu sátnejođiheaddji Johan Vasara (Bb) lohká dán illusáhkan, muhto ahte nu guhká go ii boađe čielga ruhtadáhkádus, de ii leat mihkke vuos sihkar.

13:22 Čakčamánu 04. beaivi 2017

Nu lohká Beaivváža teáhterhovda Rolf Degerlund, go dál lea suohkán divuheame kulturviesu, gos teáhter dálostallet.

15:40 Cuoŋománu 27. beaivi 2017
Árvvoštallan:

Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea dál johtimin iežaset ođđa mánáidteáhterbihtáin «Rievssatčivga». Ávvira árvvoštalli finai geahččamin čájálmasa go gallededje Kárášjoga.

15:15 Cuoŋománu 21. beaivi 2017

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

15:34 Cuoŋománu 07. beaivi 2017

Sámi Našunálateáhter Beaivváš rámida sámi giellalávdegotti buori barggu Váibmogiella rapporta oktavuođas, muhto váillahit dáidda- ja kulturoasi guorahallamis.

17:50 Njukčamánu 20. beaivi 2017

Beaivváš Sámi Našunálateáhtera ođđa stivra lea sádden rabas reivve kulturministarii Linda Hofstad Hellelandii ja sámediggepresidentii Aili Keskitaloi, mas ávžžuhit riika eiseválddiid ja Sámedikki álgit meannudišgoahtit dan dohkketmeahttun, heajos ja várálaš bargodili mas teáhtera bargit fertejit bargat.

15:48 Golggotmánu 18. beaivi 2016

Siiddut