Bargiidbellodat

Buot golbma bellodaga mat bálkestedje NSR ráđi leat mannan maŋos dáin válggain. NSR fas ovdána bures.

15:13 Čakčamánu 12. beaivi 2017

Badjel bealli jienain leat lohkkon ja Bargiidbellodaga presideantaevttohasas Ronny Wilhelmsen lea loktánan mokta.

00:41 Čakčamánu 12. beaivi 2017

Bargiidbellodagas orru oalát roassu dál. Ávjovári válgabiirre listonjunuš, Kåre Olli, dovdá beahtahallan ja rámida NSR go leamaš čielggas válgagiččus ja go lea sámegielat presideantaevttohas.

23:38 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Bargiidbellodaga presideantaevttohas ii leat duhtavaš gaskaboddosaš válgabohtosiiguin.

21:45 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Go sudno bárdni jearralii lea go eadni ja áhčči earráneamen, de fuomášeigga ahte ferteba muddet politihkalaš digaštallamiid ruovttus. Náittospárra Arild Pettersen Inga ja Laila Inga muitaleaba ahte lea sihke hástaleaddji ja gelddolaš ovddastit goabbat ge bellodaga.

11:35 Čakčamánu 10. beaivi 2017

NSR, Bargiidbellodat ja Šiella leat ovttaoaivilis ahte Sámediggi ferte vuoruhit veahkaválddálašvuođa boazodoalus, muhto Šiela listaevttohas oaivvilda ahte dál lea ságastallon doarvái, ja dál ferte doaimmaid bidjat johtui siiddain gos dihtet lea veahkaválddálašvuohta.

10:37 Čakčamánu 09. beaivi 2017

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

13:23 Čakčamánu 08. beaivi 2017

– Mii doarjut báikkálaš olbmuid, ja doarjut sin gáibádusa fámohuhttit Deanosoahpamuša, cealká Bargiidbellodat.

17:18 Čakčamánu 07. beaivi 2017

Bargiidbellodat manná maŋos mannan mánu oaiviliskkadeami rájes. Presideantaevttohas mieđiha ahte sis lea garra bargu maŋimuš vahkku ovdal válggaid, jus galget nagodit dán jorgalahttit.

06:00 Čakčamánu 05. beaivi 2017

Olles Lulli-Norgga válgabiires, mii lea stuorámus válgabiire areála dáfus, lea okta sámi mánáidgárdi. Danne lohká ge Gaski ahte sin stuorámus hástalus lea giela seailluhit.

11:03 Čakčamánu 01. beaivi 2017

Siiddut