Stuorradiggeválggat

Finnmárkku oahppolihttu ávžžuha fylkka bellodagaid listanjunnošiid fuolahit ahte skuvllain ja mánáidgárddiin leat oahppan olbmot.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:23 Borgemánu 22. beaivi 2017

Dán jagi lea stuoradiggeválga, ja bellodagat leat almmuhan sin válgaprográmmaid. Ávvir lea čallan Bargiidbellodaga boazodoallopolitihka birra, ja dál leat iskan eará bellodagaid boazodoallopolitihka.

14:47 Suoidnemánu 26. beaivi 2017
Bargiidbellodat almmuhan sierra boazodoallopolitihkaprográmma:

Bargiidbellodat lea gieskat almmuhan sierra boazodoallopolitihkaprográmma, ulbmil lea buoridit Norgga boazodoallopolitihka ja heivehit dán buorebut boazosámiide.

13:00 Suoidnemánu 25. beaivi 2017

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

15:34 Cuoŋománu 07. beaivi 2017

Finnmárkku gurutbellodat lea riikkačoahkkimis ožžon dohkkehuvvot ahte buot mánáin galgá riekti leat sámegielat mánáidgárddiin.

16:40 Cuoŋománu 04. beaivi 2017
Stuorradikkeválggat 2017:

Finnmárkku Bargiidbellodaga nominašuvnnalávdegoddi lea otná čoahkkimis ovdanbuktán iežas Stuorradiggeválggaid evttohasaid áigodahkii 2017-2021.

15:23 Golggotmánu 24. beaivi 2016

Finnmárkku Gurutbellodat nammadanlávdegoddi leat nammadan áirasiid guđiid oaivvildit galget leat Gurutbellodaga listtus stuoradikkeválgii.

14:03 Golggotmánu 04. beaivi 2016