Berit Marie Lise Eira

Árvvoštallan:

Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea dál johtimin iežaset ođđa mánáidteáhterbihtáin «Rievssatčivga». Ávvira árvvoštalli finai geahččamin čájálmasa go gallededje Kárášjoga.

15:15 Cuoŋománu 21. beaivi 2017

Deatnogátte Nuorat dat ožžo dán jagáš Áillohaš-bálkkašumi. Ieža gal ledje jáhkkán dien áiggi vássán.

20:08 Cuoŋománu 15. beaivi 2017
Sámi Grand Prix 2017

John André Eira lea dán jagá Sámi Grand Prix vuoiti juoiganoasis.

19:36 Cuoŋománu 15. beaivi 2017

Ávvir árvvoštallá dán jagi SGP oasseváldiid luođis luohtái ja lávlagis lávlagii.

18:03 Cuoŋománu 15. beaivi 2017

Duorastaga lágiduvvo Liet International lávlungilvu, dás beasat lohkat eambbo oasseváldiid birra.

10:35 Cuoŋománu 12. beaivi 2017

Norgga Sámiid Riikkasearvvis dattetge eai loga leat vuordemeahttumin ahte dieđáhusas válljejit hilgut ealáhusa dárbbuid, go Ovddádusbellodat dál stivre Eanandoallodepartemeantta.

17:24 Cuoŋománu 06. beaivi 2017
Stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra:

Dás beasat lohkat buot strategiijaid ja doaibmabijuid maid ráđđehus árvala stuorradiggedieđáhusastis boazodoalu birra.

14:18 Cuoŋománu 05. beaivi 2017
Stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra almmuhuvvo odne:

Odne almmuhuvvo stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra. Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddjis eai leat gal alla vuordámušat dasa.

07:28 Cuoŋománu 05. beaivi 2017

– Buot dehálamos han lea ahte pasieanta ja doavttir áddeba goabbat guoibmáseaskka, oaivvilda Teigmo. Danne lea álggahan prošeavtta man mielde buohcciviesut galget automáhtalaččat oažžut dieđu jus dárbbašuvvo sámegiel dulka.

14:32 Cuoŋománu 04. beaivi 2017

Stuorát uđasvárra Romssas dagaha ahte politiijat ja eará etáhtat čavgejit gearggusvuođadoaimmaid. Máŋgga sajis lea várradássi badjánan njelježii, mii lea nubbin alimus dássi.

09:21 Cuoŋománu 04. beaivi 2017

John Henrik Eira lea nammaduvvon bajimussii Sámeálbmotbellodaga válgalistui 2017 sámediggeválggaide  Ávjovári válgabiires.

14:13 Njukčamánu 31. beaivi 2017

Turisttat dagahedje muohtauđđasa Ivggus maŋŋebárgga.

09:46 Njukčamánu 29. beaivi 2017

Odne meannuda Stuorradiggi deanosoahpamuša, eanetlohku doarju soahpamuša.

08:55 Njukčamánu 28. beaivi 2017

Sotnabeaivve guolddut dagahedje bárttiid, Šuoššjávrre ja Gievdneguoikka gaskkas ledje máŋga biilla darvánan. Inger Anita Øvregård muitala muohtačorgejeaddji seavván biillaid meaddil, ja biillat de darvánedje jovgon geainnuide. GEAHČA VIDEO:

13:51 Njukčamánu 27. beaivi 2017

Kárášjogas buollái biila, ja dolla leavai nuppi bilii. Golbma biilla vaháguvve buollimis.

15:15 Njukčamánu 23. beaivi 2017

Ráđđehus áigu árvalit ahte nuortadavábealli ovttastahtto Áhkánjárggain ja Bálagiin maiguin Divttasvuona suohkanstivra háliidii ovttastahttot, oarjelulábeali árvala ráđđehus ges ovttastahttit Hápmiriin, fuolahan dihte Julevsámi birrasa.

15:27 Njukčamánu 20. beaivi 2017

Hålogalándda Lágamánnerievtti duopmu Jovsset Ánte Sara áššis lea vuođđuduvvon eará ákkaide go diggegotti duopmu. Liikká lea das seamma boađus. Goappašat diggeinstánssat celket stáhta geahpedangáibádusa leat eahpegustovažžan.

14:55 Njukčamánu 17. beaivi 2017

Siiddut