Kaja-Regine (olgeš bealde govas) ja Maja Stina Bientie eaba gávdnan dan jienastanlihpu man leigga áigon jienastit go leigga eará válgabiirres jienasteame. Priváhtagovva.

Eaba gávdnan jienastanlihpu man ozaiga

Sihke Kaja-Regine ja Maja Stina Bientie leaba beahtahallan ja dadjaba ahte válggat eai oro profeššuneallat ja ahte dát váikkuha Sámedikki luohttevašvuhtii.

15:18 Čakčamánu 11. beaivi 2017

Lea VG mii muitala sudno jienastanmátkki birra go eaba gávdnan Åarjel-Saemiej Gïelh listtu man leigga ozus jienastanbáikkis.

Soai jienasteigga eará bellodaga sámediggeválggas, go eaba diehtán ahte lea vejolaš ieš čállit bellodaga nama guoros jienastanlihppui, go jienasta nuppi báikkis Norggas.

 

Mearkkašit bures buot jienaid

Åarjel-Saemiej Gïelh bellodaga vuosttaševttohas, Ellinor Marita Jåma ii liiko go sin bellodat sáhttá massán jienaid go válgavuogádat ii doaimma.

– Mu mielas lea issoras váivi. Midjiide čuohcá dát hui ollu. Jus massit ovtta dahje vihtta jiena, de dat mearkkaša midjiide ollu. Mu mielas lea roassun go vuogádagat eai doaimma, lohká Jåma.

 

Jienasteaddjis maid ovddasvástádus

Sámedikki dievasčoahkkinstába ossodatdirektevra Rávdná Buljo Gaup lohká Sámedikki sáddet ollu jienastanlihpuid iešguđet jienastanguovlluide.

– Diehtojuohkin sáhtášii šaddat vel buorebun, muhto leat álo muhtin jienasteaddjit geat eai oaččo buot dieđuid. Mii eat sáhte buot olbmuid jienastuslogus oahpahit. Jienasteaddjis ferte maid alddis leat ovddasvástádus iskat movt njuolggadusat leat, muitala Gaup VG:i, ja lohká váldit ášši mielde válggaid árvvoštallamii.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Jus doivot ahte dát fasttes dávdá, čáhppesjápmu nogai maŋŋel go stálii 1300-logus, de válddát boastut. Dán jagi lea dávda njommon 849 olbmui.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:59 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dán jagáš Stuorračoahkkimis Deanus nuoraide lei fáddán psyhkalaš dearvvašvuohta, go olbmuin leat dovddut lunddolaš ja stuorra oassi eallimis. Deanu Sámeskuvlla nuoraid mielas lea dehálaš fáddá man dán jagi leat fuomášuhttán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:12 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Lávvordaga maŋŋelgaskabeaivvi beaškkehedje guokte biilla oktii, Ákšovuonas, Láhpi suohkanis. Ii okta ge roasmmehuvvan bahuid lihkohisvuođas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:15 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Ikte lei NOAH jahkásaš čuovgavázzin náhkkeealáhusa vuostá. Vázzin lei 30 gávpogis, ja lágideaddjit árvvoštallet ahte ledje oktiibuot 8 900 olbmo vázzimiin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:04 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Disdaga boahtte vahkkus lea fylkkalávdegotti čoahkkin, gaskavahkku ja duorastaga fas fylkkadiggi. Politihkkarat ožžot eambbo dieđuid Finnmárkku ja Romssa ovttastumi birra.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:37 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017