Sámediggipresdieanta Vibeke Larsen lea duđavaš.

Sámi lohkan­guovddáš oažžu stáhtusa nationála guovddážin

Máhttodepartemeanta lea Stuorradiggedieđáhusas  «Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen» , evttohan ahte Sámi lohkanguovddáš galgá oažžut seamma organisatoralaš rámaid go dálá nationála guovddážat, ja oažžut seamma vuođđoruhtadeami go dat.

11:03 Suoidnemánu 03. beaivi 2017
Ođastuvvon: 03.07.2017 - 11:06

– Viimmat áddejit min dárbbu ja mii jáhkkit dál ahte dat lea mielde nannemin sámi mánáidgárddiid ja skuvllaid kvalitehta, dadjá sámediggepresideanta Vibeke Larsen preassadieđáhusastis.

 

Ovddida sámegiela geavaheami

Dáža skuvlla várás leat máŋga nationála gealboguovddáža, muhto ii oktage sámi skuvlla várás. Sámi lohkanguovddáš lea 2007 rájes leamaš Sámi allaskuvlla vuollásaš uhca juogus.

Guovddážis ii leat leamaš stáhtus nationála guovddážin ja dat mearkkaša ahte sis ii leat leamaš seamma organiseren ja ruhtadeapmi go nationála guovddážiin.

Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš erenoamážit oahpahusvuogádagaid várás mánáidgárdedási rájes alit oahpu rádjai.

Sámi lohkanguovddáš bargá viidát álbmoga njálmmálaš ja čálalaš sámegiela geavahemiin.

 

Máŋgga jagi rahčan lea lihkostuvvan

Sámediggi lea máŋga jagi bargan dan ala ahte oažžut áddejumi das man deaŧalaš ahte Sámi lohkanguovddáš oažžu seamma stáhtusa go eará ge nationála guovddážat, ja oaidná dál ahte dat bargu lea lihkostuvvan.

Sámediggi lea buot vejolaš deaivvademiin Máhttodepartemeanttain ovddidan ášši ahte bajidit Sámi lohkanguovddáža ekonomalaš rámmaid, ja maŋimusat dan oktavuođas go mii leat ovddidan árvalusaid namuhuvvon stuorradiggedieđáhussii, čállá sámediggi.

– Máŋgga jagi rahčan lea dál dagahan ahte mii viimmat oažžut dakkár sámi gealboguovddáža mas leat seamma rámmaeavttut go dain logi eará nationála gealboguovddážiin, dadjá  Vibeke Larsen.

 

Máhttodepartemeanta, Sámi allaskuvla ja Sámediggi galget lagas gulahallamis geahčadit ođđa guovddáža bargamušaid ja mo dat sáhttet harmoniserejuvvon nationála guovddážiiguin. Mihttomearrin lea ahte rievdadusat čađahuvvojit ođđajagemánu 1. beaivve 2018 rájes.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017