Finnmárkku Bargiidbellodaga njunuševttohas Stuorradiggái, Ingalill Olsen. Preassagovva

Eambbo vuoruhit sáme­giela

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

15:34 Cuoŋománu 07. beaivi 2017
Ođastuvvon: 12.06.2017 - 15:23

NÁČ árvala «Váibmogiella» árvalusas olu buori doaimmaid sihkkarastit ja ovdánahttit sámegiela ja dát berrešii leat báikegottiid, guovlluid ja stáhta čuovvoleapmi, čállá Finnmárkku Bargiidbellodat preassadieđáhusastis.

 

– Sámegiella ii leat ovdánan dálá ráđđehusain

– Olgeža ja Ovddádusbellodaga ráđđenáigodagas ii leat sámegiella ja kultuvra ovdánan ja Sámediggái lea uhcit ruhta juolluduvvon go ovdal, čállá bellodat.

Finnmárkku Bargiidbellodat muittuha ahte sámegiella hállo stuorra osiin davviriikkain.

– Norggas váilot sámegielat doaktárat, buohccidivššárat, tulkkat, áššemeannudeaddjit ja nu ain. Jus sámegiella ii oaččo stuorát oasi almmolaš skuvllas, de ballat sámegiela jávkat, čállet sii.

Bellodaga mielas galggašii leat vejolaš válljet sámegiela buot skuvllain Norggas.

 

Dáhttot Beaivvážii ođđa teáhtervistti

Sii namuhit maid ahte Beaivváš Sámi Našunálateáhterii berrešii hukset ođđa teáhterviesu.

– Berre leat stáhta bargu gávdnat ruhtadeame dása, čállá bellodat.

 

 

Avvir.no sávva rabas ja áššálaš digaštallama. Mii doalahit rievtti sihkkut sátnevuoruid.
Fáddásánit
Stuorradiggeválggat

På forsiden nå

Manne galggašii nuorra Guovda­geainnu nisu beassat juoigat ovttas Led Zeppelin ­beakkálmasain John Paul Jonesiin? Jerrot baicce nuppeládje: Manne son ii galggašii dan dahkat?

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:47 Geassemánu 27. beaivi 2017

Ellos Deatnu joavku áigot orrut ja bearráigeahččat bivddu Čearretsullos dassái ođđa Deanusoahpamuš boahtá sadjái, eaige bala ahte stáhtaid politiijat bohtet sin fámuin gevret eret.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:31 Geassemánu 27. beaivi 2017

Asfalteremat leat álgán riikka- ja fylkkageainnuin Álttás, ja boahtte vahku ges Hámmárfeasttas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:55 Geassemánu 27. beaivi 2017

Dáin govain oainnát muhtun oasi dáhpáhusain maid it gávnna goassege beavdegirjjiin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:47 Geassemánu 27. beaivi 2017

Ávvir lágida dál oaggungilvvuid mas leat vuoittut sihke mánáide ja rávisolbmuide. Searvva don ge!

11:44 Geassemánu 26. beaivi 2017

Davvi-Norgga SeastinBáŋku (SNN) almmuha ođđa bálvalusa odne ja dál sáhtát iežat jienain maid sáddet ruđa nubbái. Bálvalus lea vuosttaš dakkár bálvalus Norggas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:53 Geassemánu 27. beaivi 2017

Statoil áigu álgit bargat Johan Castberga oljoriggodagaiguin maid leat gávdnan Barentsábis, ja ráhkkanit álggahit doaimma viđa jagi geahčen.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:52 Geassemánu 27. beaivi 2017

Politiijat leat doallan leaktodárkkisteami.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:42 Geassemánu 27. beaivi 2017

Guovdageainnu dearvvašvuođabálvalus lea 71. sajis dán jagi suohkanbaromehteris, buot ­Norgga suohkaniid gaskkas, jos geahččá aitto almmuhuvvon suohkanbaromehtera mii lea gos Norgga suohkanat buohtastahttojuvvojit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:36 Geassemánu 27. beaivi 2017

Golbma mánu dás ovdal álggii Bjørn Erik Mikkola bargat ahte buot droššebiillain Finnmárkkus galgá leat váibmomašiidna. Dál leat juo vuosttaš droššebiillain mašiinnat sajis.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:22 Geassemánu 27. beaivi 2017

Kafeas leamaš guossit ihkku maŋŋel giddenáiggi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:01 Geassemánu 27. beaivi 2017
VÁLGGAT 2017:

Dat suohkan gosa don leat registrerejuvvon maŋemus beaivvi geassemánus, lea dat suohkan gos don beasat jienastit čavčča válggain.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:32 Geassemánu 27. beaivi 2017

Vaikke Norgga Boazo­sápmelaččaid Riikasearvi lea leamašan Dálkkádat ja Birasdepartemeantta stáhtačállin čoahkki­mis, de ii lean liikká stáhtačálli gullan ge SNO ja NOS čanastagaid.

16:47 Geassemánu 26. beaivi 2017

Victoria J.knutsen lea Miel­lahttun «Samiske Kofter/Gákti» Joavkkus. Dohko son juogadii gova mas oaidnit muhtima vuovdaleame dan maid gohčo­dii «juoiganšávkan» dahje dárogillii «Joikelue».

16:30 Geassemánu 26. beaivi 2017