Amanda Kernell ráhkaduvvon filbma «Saemien vïrre» lea okta njeallji sámi filmmain mat čájehuvvojit Berlina Filbmafestiválas. Govven: Nadja Hallström

Sámi filmmaid čájehit Berlinas

Njeallje sámi filmma galget čájehuvvot Berlina Filbmafestiválas guovvamánus. Sámi filmmat leat oassin filbmafestivála árktalaš álgoálbmogiid oasis NATIVE.

16:35 Ođđajagimánu 19. beaivi 2017
Ođastuvvon: 19.01.2017 - 16:43

Ceavzilvuohta, dálkkádatrievdan, lokaliseremat ja gažaldagat eamiálbmogiid rivttiid birra ja iešmearrideapmi leat fáttát mat leat oassin dán jagáš festiválas.

Katja Gauriloff «Kuun metsän Kaisa» filbma, Amanda Kernell ođđaseamos filbma «Saemien vïrre», Elle Maija Tailfeather filbma «Bihttoš» ja Ken Are Bongo filbma «Sámi boddu» leat sámi filmmat mat čájehuvvojit Berlina Filbmafestiválas guovvamánus.

 

Álgoálbmotfilmmat riggodahkan earáide

– Juohke guovllu fokusis čájeha Native man máŋggageardásaččat ja hutkát álgoálbmotfilmmat leat, ja man ollu riggodaga dat addet internašunála filbmadahkkiide, lohká festiválajođiheaddji Dieter Kosslick festivála neahttasiiddus.

Guovtti eahkeda galgá Canada ambassáda veahkkin lágidit paneladigaštallama eamiálbmot filbmabuvttadeddjiiguin ja internašunála gussiiguin. Maŋŋel digaštallama čájehuvvojit filmmat.

 

På forsiden nå

– Buorre go viimmat dovddastedje ahte lei heittot čoavddus, lohká Porsanger Anti, gii máŋga jagi lea bártidan deavdimiin.

Almmuhuvvon odne, dii. 15:04 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Sápmelaččat šaddet duos dás ain vásihit vaššičállosiid neahtas. Mannan vahkos lágidii ge Norgga Našuvnnalaš Olmmoš­vuoigatvuohta­ásahus (NIM) lágidii iđitčoahkkima Guovdageainnus, dán fáttá birra.

 
Almmuhuvvon odne, dii. 12:59 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Juohke beaivvi šaddet cirgguhit čázi vai gáranasruittut eai leat dievva Langnes girdišilju Romssas. Dat sáhttet šaddat girdimutuvrraide go girdit galget loktanit.

Almmuhuvvon odne, dii. 14:43 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Bearjadaga gávdnojedje olbmo bázahusat Báhčaveajis, Mátta-Várjjagis. Politiijat leat dál dutkame sáhttet go leahkit Kaisa Beddari bázahusat, son jávkkai 2013:s.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:45 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Sotnabeaivvi lei biilalihkohisvuohta Háhtas, Omasvuona suohkanis, Romssas.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:58 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Niklas Labba lea virgáduvvon UiT Norgga Arktalaš Universitehta Sámi dutkamiid guovddáža ođđa fágalaš jođiheaddjin.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:13 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Ihttin, disdaga, galgá Láppi leanas ja Finnmárkku fylkkas dahkkot ovttasbargošiehtadus vuosttaš geardde.

Almmuhuvvon odne, dii. 13:47 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Politiijat eai vel dieđe mii lea dáhpáhuvvan.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:44 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Davvi-Norgga stuorámus borramušfestivála viiddiduvvo. Boahtte jagi lea áigumuš lágidit SMAK-festivála maiddái Finnmárkkus ja ­Nordlánddas. Dás lea stuora mearkkašupmi Finnmárkku borramušbuvttadeddjiide geat besset čalmmustahttit ja vuovdalit iežaset biepmobuktagiid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:19 Čakčamánu 24. beaivi 2017

Sámediggi lágida sámi girjjálašvuođabeivviid Diehtosiiddas gosa bovdejit buohkaid. Dáppe beassá earret eará gullat ođđa girječálli Saia Stueng, gii lea čállán girjji «Hamburgerprinseassa».

Almmuhuvvon odne, dii. 11:10 Čakčamánu 25. beaivi 2017

Sotnabeaivvi rahppui čájáhus «Dokumentasjonssenter LA ELVA LEVE» Mázes.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:56 Čakčamánu 24. beaivi 2017

Govdafierpmádatraporta 2017 čájeha ahte 80 proseantta dáluin dál lea vejolašvuohta oažžut govdafierpmádaga mas lea 100 Mbit/s johtu dahje eanet. Dát lea guokte proseantta lassáneapmi diimmá rájes.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:36 Čakčamánu 24. beaivi 2017

– Lei issoras gelddolaš čuovvut vuorbádeami, lohká lottovuoiti.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:52 Čakčamánu 24. beaivi 2017

Dušše okta Davvi-Norgga skuvla lea vuoitán Benjamin-bálkkašumi dán rádjai. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda ahte sámi skuvllain maid ánssášit vuoitit bálkkašumi ja ávžžuha olbmuid nammadit iežaset skuvlla.

– Sápmelaš han bargá beaivválaččat dásseárvvu ovddas ja vuosttalda rasismma, lohká son.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:14 Čakčamánu 24. beaivi 2017