Leansmánni nubbin

Finnmárkku Gurutbellodat nammadanlávdegoddi leat nammadan áirasiid guđiid oaivvildit galget leat Gurutbellodaga listtus stuoradikkeválgii.

14:03 Golggotmánu 04. beaivi 2016
Ođastuvvon: 13.06.2017 - 13:50

Finnmárkku Gurutbellodaga nammadanlávdegotti evttohusat:

1.     Trine Noodt, Áltá
2.     Klemet Klemetsen, Guovdageaidnu
3.     Carina Borch Abrahamsen, Čáhcesuolu
4.     Tor Mikkola, Davvinjárga
5.     Monica Balto Anti, Deatnu
6.     Eilert Isaksen-Warth, Áltá
7.     Silje Bjørklund, Várggát
8.     Arve Paulsen, Hámmárfeasta
9.     Margot Thomassen, Porsáŋgu
10.  Åge Thomassen, Mátta-Várjjat
11.  Elin Sandvik, Kárášjohka

Guovdageainnu leansmánni ja Gurutbellodaga fylkkadiggeáirras, Klemet Klemetsen, lea nammaduvvon nuppi sadjái Finnmárkku Gurutbellodaga stuoradiggeválgii. 

Vuosttaš ­s­­adjái lea áltálaš Trine Noodt nammaduvvon.

 

Mearridit golggotmánu loahpas

Lea Finnmárkku Gurutbellodaga nammadanlávdegoddi mii lea evttohan dán oktanuppelohkái olbmo boahtte jagi stuoradiggeválgii.

Golggotmánu 29. beaivvi lea nammadančoahkkin, gos loahpalaččat mearridit geat galget Finnmárkku Gurutbellodaga evttohasat stuoradiggeválgii.

 

Avvir.no sávva rabas ja áššálaš digaštallama. Mii doalahit rievtti sihkkut sátnevuoruid.
Fáddásánit
Stuorradiggeválggat

På forsiden nå

Luossabivdi ii mieđit ahte luossareive­eaiggádat galget iežaset «boandarivttiid» ­gohčodit sámi árberiektin, ja eai galgga daid rivttiid nannet sámi namas dikkis.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:38 Borgemánu 21. beaivi 2017

Oktiibuot 19 ođđa ássi leat ásaiduvvon Detnui maŋemuš mánuid čájehit ođđa logut.

Almmuhuvvon odne, dii. 15:11 Borgemánu 21. beaivi 2017

VIIDDIDIT FÁLALDAGA: – Mii oaidnit dan ahte Oarje-Finnmárkku regiovnnas lea pasieantavuođđu gaskal 20 000-25 000, nu ahte Álttás viiddiduvvo fálaldat. Earret eará røntgenossodat, earenoamášdikšu ja gáldnanvihkeossodat leat fálaldagat mat bohtet Áltái, lohká Frank Bakke-Jensen. Govven: Ellen Marianne Siri

Almmuhuvvon odne, dii. 14:19 Borgemánu 21. beaivi 2017

Bargiidbellodaga lista­njunuš ii leat eahpá­dusas ahte sámegiella ferte vuoru­huvvot, ja Sámediggi ferte vel eambbo ruđalaš ­návccaid geavahit seailluhan dihtii sámegiela boahtte­áiggis.

Almmuhuvvon odne, dii. 13:12 Borgemánu 21. beaivi 2017

Bargu ráfáidahttit Gurravári guovllu Álttás lea dál válmmas, ja dat čalmmustahttojuvvo ráfáidahttinlágidemiin Uhca Gurravárážis maŋŋebárgga.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:04 Borgemánu 21. beaivi 2017

Ijahis Idja festivála Anáris lea loahpahuvvon. Lei seavdnjat olgun go čuojahedje sámi musihka lávddi alde, ja čuovggat dagahedje magihkalaš dovddu ­gussiide. Juha Kuura­järvi dovddai iežas dego girdimin.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:07 Borgemánu 21. beaivi 2017

Jotket ohcamis nissona gii lea láhppon Sállanis ja politijat dieđihit ahte sis lea doaivva gávdnat nissona heakkas.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:11 Borgemánu 21. beaivi 2017

Fovsen guovllu lullisámit ballet ahte bieggamillopárkkat dagahit ahte Fovsen boazodoallu nohká go eai juksan mieđiheami árvvoštallanrievttis bissehit bieggafápmorusttega huksenplánaid Storheias.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:04 Borgemánu 21. beaivi 2017

Ikte ledje vuot ráidočiekčamat Finnmárkkus. Nordlys vuittii 5-1 Hámmárfeasta vuostá.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:28 Borgemánu 20. beaivi 2017

Politiijat leat ohcamin muhtin nissona Sállanis, gii láhppui go lei vázzintuvrras.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:30 Borgemánu 20. beaivi 2017

Politiijat dáhttot veahki ohcat láhppon olbmo.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:53 Borgemánu 20. beaivi 2017

Ikte váldui 25 jahkásaš dievdu lobiheamet vuodjimin meahcis.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:36 Borgemánu 20. beaivi 2017

Timimie Märak illuda go viibmat beassá dánsestit queer feastadoaluin odne eahkedis Anáris, maŋŋel go lea garrasit bargan dan njeallje maŋemus mánu. Queer-sápmelaččat muitalit maiddái ahte lea álkit eallit homofiilan odne.

19:58 Borgemánu 19. beaivi 2017

Dál lea dat áigodat goas ollu studeanttat fárrejit vuosttas geardde sierra orrut, eret váhnemiid ruovttus. Dalle lea dieđus ollu maid ferte vuoruhit. Muhto studeanttat eai dárbbaš gal giksašuvvat ijaid jus eai leat máksán dáhkádusa.

11:45 Borgemánu 19. beaivi 2017