Muitominta galgá leat dábálaš ruhtan, ja soaittát fuomášit dan eará 20 ruvnnuid gaskkas. Čájáhusgovva, Ávvir.

Gilvalit hábmet muitominta

Norgga Báŋku lea mearridan almmuhit 20 ruvdnosaš sirkulerenmintta sámiid vuosttaš riikačoahkkima 100 jagi ávvudeamis Troandimis.

15:34 Guovvamánu 29. beaivi 2016
Ođastuvvon: 29.02.2016 - 15:35

Ruđas galgá leat erenomaš hápmi muitun go lea 100 jagi áigi go vuosttaš sámi riikačoahkkin lágiduvvui Troandimis 1917s. Elsa Laula Renberg lágidii vuosttaš riikačoahkkima Norggas. Čoahkkin lei Metodismagirkus Troandimis guovvamánu 6.-9.beivviid ja lei historjjálaš dáhpáhus ja dehálaš lávki sámi álbmogii. Dáhpáhus lea maid vuođđun manne guovvamánu 6.beaivvi ávvudit sámi našunálabeaivin.

 


Elsa Laula Renberg lágidii vuosttaš riikačoahkkima Norggas.

 

 

Vuohki čájehit historjjalaš dáhpáhusaid

Sámediggi sáddii Norgga Báŋkui evttohusa ráhkadit sámi muitominta muhtin jagiid dás ovdal. Lea Norgga Báŋku váldostivra ja Sentrálabáŋkohoavda geat mearridedje ráhkadit dán muitominta.

– Lea Norgga Báŋku vuohki čájehit erenomaš ja dehálaš historjjálaš dáhpáhusaid Norggas, muitala Norgga Báŋku gulahallan direktevra Therese Riiser Wålen.

 

Dáiddagilvu jođus

– Dál lea dáiddárgilvu jođus ja leat čieža sámi dáiddára geat leat bovdejuvvon leat mielde gilvvus evttoheame makkár dát muitominta galgá oaidnit. Go Norgga Báŋku lea válljen vuohkkaseamos dáiddaevttohusa, de almmuhuvvo mintta hápmi ja dáiddára namma ovdalaš geasi, muitala Wålen Ávvirii.

20-ruvdnosas muitominta galgá leat eará 20 ruvnnuid fárus, ja lea vejolaš gávdnat dákkár ruđa eará ruđaid fárus.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017