Magasiidna

Petter Somby dadjá buollaša ektui: – Ii hal vuos gal, muhto ii hal nu guhká gierdda orrut olgun. GEAHČA VIDEO:

14:45 Ođđajagimánu 04. beaivi 2017

Soapmásat lávejit ođđajagelohpádusaid dahkat ja bidjat mihttuid maid áigot olahit ovdal go jahki lea vássán. Maiddái Sámi beakkálmasat ja politihkkárat leat lohpidan ođđajahkái ođđa persovnnalaš ja bargomihtuid jagi 2017:i, dál beasat lohkat makkár lohpádusaid dát vihtta beakkálmasa leat dahkan. 

11:57 Ođđajagimánu 01. beaivi 2017

Jus ávvirmeahttunvuođain dagahat rakeahttabuollima, dalle sáhttá ođđa jahki álgit oalle funet. Sáhtát manahit oasi dáhkádusas jus it leat várrogas.

11:34 Juovlamánu 31. beaivi 2016

Ođđajagebeaivi álggaha ođđa kaleandarjagi. Earret, ahte dat álggahii ođđa vuođđologu, dat lei okta dehálaš mearkabeaivi sápmelaččaide.

10:40 Juovlamánu 31. beaivi 2016

Kárášjohkalaš Elin Kåven ja Robin Mortensen Lynch leaba buvttadišgoahtán musihka ovttas. Boađus lea elektronihkkalaš musihkka, luđiin seaguhuvvon.

15:21 Juovlamánu 30. beaivi 2016

Duorastaga álggii Guovdageainnu valáštallansearvvi jahkásaš juovlabásár. Jođiheaddji sávvá seamma olu olbmuid boahtit go diibmá.

17:54 Juovlamánu 29. beaivi 2016

NRK Sápmi áigu ráhkadit nuppi ráiddu Stálugilvvuin, ja ohcet dál ođđa oasseváldiid gilvvuide.

08:02 Juovlamánu 21. beaivi 2016

Dál lea áigi fas nammadit dán jagáš sápmelačča, ja dáppe beasat jienastit su guhte du mielas galgá dan nama guoddit.

16:12 Juovlamánu 15. beaivi 2016

Ná dajai eallilan nissonolmmoš Liv Inger Sombyi, guhte lea čállán masterbarggu mas fáddán leat eallilan nissonolbmuid muitalusat. Muitalusat mat eai muitaluvvo, maid eat oainne eatge gula, ja báhcet čihkosii ja čuvvot olbmuid mielde hávdái.

15:27 Juovlamánu 14. beaivi 2016

Siiddut