Kultuvra

Odne ja ihttin čoahkkana Sámi girkoráđđi ráđđečoahkkimii.

Árbediehto-semináras jerro sáhttá go báikkálaš olbmuid árbediehtu leat mielde álbmotmehciid hálddašeamis.

 

Sii lávlot eallimii, dál ožžo bálkkašumi.

Kárášjoga festiválaid beaivválaš jođiheaddji Kenneth Eliassen lohká iežaset árvvoštallamin doallat «GolleJietna» gilvvuid Rosie Holmestrand haga. Holmestrand gohčoda dán suoládeapmin.

Fargga beassá alit vuovttat meahcceolmmái, Bluppe, teáhterlávdái. Åarjelsaemien teatere lea ožžon 10 000 euro doarjjan Sámiráđis.

«GolleJietna» juoigangilvvu lágideaddji duođašta ahte dáid beassážiid ii lágit dáid gilvvuid.

Ii leat nu dávjá Beaivváš Sámi Našunála Teáhter ráhkada mánáide bihtá, muhto bearjadaga lea sis vuosttaščájálmas Njuorjo Niilá bihtás.

Goappašagat lihkostuvaiga goabbatge luohtejoavkkus, dilli rievddai ja lei áigi lávket ­viidáseappot. Nu riegádii Sara Marielle Gaup Beaska ja Steinar Raknes ovttasbargu, ovttas leaba álggahan joavkku Arvvas.

Sámediggi lea juolludan oktiibuot logi miljovnna kultursuorgái. Ohcciid gaskkas leat dovddus namat nugo Felgen Orkester ja Elin Kåven.

Siiddut