Kultuvra

Sámi Jienat lea olleme Snoasai. Dál áiggošedje oahppat maid lullisámi juoiganmálle.

11:33 Geassemánu 10. beaivi 2015

Ollu olbmot fearggain ja ollu olbmot vuordime beassat fearggain Sállanii šaddá historján. Dán geasi lávkestat Rockefatnasii njuolga Álttás dahje Hammerfeastas.

10:42 Geassemánu 10. beaivi 2015

Árja váillaha sámi biebmokássafálaldaga.

11:28 Geassemánu 09. beaivi 2015

SlinCraze muitala dál Ávviris manne čálii lávlaga «Dus lea», man olusat leat moaitán leat nissonvealaheaddji lávllan.

13:48 Geassemánu 06. beaivi 2015

Lyngen Rock & Reker festivála lágiduvvo dán vahkkoloahpa ja geasuheaddjin leat ovddeš násttit Return ja Stage Dolls.

16:03 Geassemánu 04. beaivi 2015
"Pride II" čájáhus:

Golbma oahppi ja 44 barggu. Kárášjogas oainnát dál sin buot buoremus bargguid dan guovtti jagis go leat leamaš dáiddaskuvllas.

16:03 Geassemánu 03. beaivi 2015
SlinCraze ođđa lávlaga birra:

Ráppár lohká ođđa bihttá heivet bures konsertii. Dán áššis sáhtát guldalit ođđa ráppa.

15:58 Geassemánu 03. beaivi 2015

13 sámi nuora háliidit šaddat ofelažžan.  

17:17 Geassemánu 02. beaivi 2015

Ollusat leat gullan Máhtte Sikku Valio Reggaejoik, man Rolffa maid lea almmuhan skerrui. Muhto dihtet go ahte dat luohti lea biddjon Ipmilii?

12:46 Miessemánu 28. beaivi 2015
Loga movt Kalaallit Nunaatas dollet konfirmašuvnnaid:

18 čábbát čiŋahuvvon konfirmántta bálddabálddalaga girkus. Árbevirolaš gárvvut, maid ádjána máŋga jagi duddjot, leat hui dehálaččat dán beaivvi.

18:40 Miessemánu 26. beaivi 2015

Siiddut