HATS prošeaktajođiheaddji Elin Danielsen lea Davvi-Norgga taleanttaid ozus dál. Soaitá gávdnat du jus ozat beassat fárrui. Priváhtagovva

Ohcame taleanttaid Davvi-Norggas

– Mii dárbbašit veahki olahit viidát vai gávdnat daid taleanttaid mat leat Davvi-Norggas, muitala HATS prošeaktajođiheaddji Elin Danielsen.

15:33 Skábmamánu 10. beaivi 2017
Ođastuvvon: 13.11.2017 - 13:59

UREDD lea taleantadoaibma lávdedáiddáriidda, neavttáriidda, čálliide, dánsejeddjiide, digitála/teknologalaš dáiddáriidda ja earáide. Dál lea vejolaš beassat mielde prográmmii mas beasat ovddidit iežat čehppodaga ja beroštumi.

Mihttu lea addit ođđa dáiddáriidda vejolašvuođa sáhttit dinet iežat dáiddalaš doaimmain, ásahit ealáhusdoaimma ja šaddat oassin fierpmádagas mas leat eará čeahpes dáiddárat fárus.

Lea RadArt ja friddja lávdedáidaga fierpmádat mat eaiggáduššet prográmma, ja leat ovttas Tvibitain ovttasbargan, ja Ráđđeviesu teáhterviesuin ja Hålogalándda Amatevrateáhterfitnodat (oanádus: HATS).

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå