Runar Myrnes Balto. Govven: Marie Louise Somby

– Dieđusge leat mánáid­mánát!

Namma: Runar S. Myrnes Balto

Ahki: 29

Guovlu: Lidáláddi

09:05 Suoidnemánu 28. beaivi 2017
Ođastuvvon: 28.07.2017 - 13:03

ÁVVIRA GEASSEGILVU

Dán gilvvus lea mihttu čoaggit čuoggáid. 

 

Álgovuorus leat 3 gažaldaga, jus daid vástida riekta de manná viidáseappot. Juohke rievttes vástádusas oažžu 1 čuoggá. Jurddašanáigi: 20 sekundda.

 

De álget liigegažaldagat maid galgá vástidit 10 sekunddas. Liigegažaldagain oažžu 1 čuoggá. Gilvaleaddji manná viidáseappot nu guhká go vástida riekta liigegažaldagaid. 

 

Jus ii vástit áigemearrái, de manaha čuoggá.

 

Juohke gilvaleaddji beassá vel geahččalit vástidit ovtta árvádusa mainna sáhttá oažžut 5, 10 dahje 15 čuoggá, dan mielde makkár ivnni vállje; rukses, alit dahje ruoná. Rukses árvádus lea váddáseamos ja jus dan máhttá, de oažžu 15 čuoggá. Alit árvádusain oažžu 10 čuoggá ja ruoná árvádusain 5 čuoggá. Árvádusaid smiehttanáigi lea 1 minuhta.

 

Buohkat geat leat mielde Ávvira geassegilvvus ožžot Flax-vuorbbi. Dat gii nagoda čohkket eanemus čuoggáid vuoitá iPad-mini.

 

Juohke gilvaleaddji beassá hástalit ođđa gilvaleaddji Ávvira geassegilvui.

 

Ávvira bargit ja sin bearrašat eai sáhte searvat gilvui. 

1. Mii lea Norgga ruvdnaprinssa Haakon Magnusa boarráseamos máná namma?

– Oi … He he! Prinseassa Ingrid Alexandra lea várra boarráseamos máná namma..? Riekta!

 

2. Mii lea Marit Bjørgena máná namma?

– Orun muitimin mána namma lea Marius. Riekta!

 

3. Makkár valáštallan lea Tour de France? 

– Tour de France lea sihkkelastin, dahje sihkkelgilvu. Riekta!

 

1. Liigegažaldat: Gii lávlu lávlaga Fathers Eyes mii ilmmái 2013:s?

– Fathers Eyes? Mun in leat gullan dien lávlaga. Mun ferte árvidit, ja dajan Maria Mena. Boastut!

Rievttes vástádus: Ask Embla.

 

Runar ii máhttán vuosttaš liigegažaldaga. Son beassá liikká válljet árvádusaid maiguin sáhttá fasket 5,10, dahje 15 čuoggá. Dat lea dan duohken makkár ivnni vállje. Jus vástida riekta de oažžu: Rukses árvádus lea váddáseamos ja das oažžu 15 čuoggá, alit árvádusas 10 čuoggá, ja ruonás fas 5 čuoggá.

Myrnes Balto vállje ruoná ivnni, ja mii jearrat sus dán árvádusa:

 

Maid fertejit du mánát addit dutnje, maid ieš it sáhte oažžut?

– Hm . Diet lea várra hui álki. Mun ferten vástidit «pass». Boastut!

Rievttes vástádus: Mánáidmánáid

 

Galle čuoggá oktiibuot: 3 čuoggá.

– Dieđusge leat mánáidmánát juoidá maid mu mánát fertejit munnje addit! Lei somá go Sandra hástalii, muhto šállošahtti go in nagodat vástidit riekta árvádusa.

Juohke gilvaleaddji beassá hástalit ođđa gilvaleaddji Ávvira geassegilvui. Myrnes Balto háliida hástalit Anne Henriette Hætta Reinås searvat Ávvira geassegilvui.

– Mus lea miella hástalit Anne Henriette Hætta Reinås searvat gilvui, go son lea maid bargamin Márkomeanus dán vahkkoloahpa. 

 

Njuonnošis Aili Kristine Eira 22 čuoggáin. 

Fáddásánit
Guoimmuheapmi

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon odne, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017