Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Nils-Jørgen 1 jagi!

Min ráhkis eadni, vuoni ja áhkku Mikkel-Keme-Inga deavdá 80 jagi miessemánu 27. beaivvi.

Nilliko 70 jagi

Son gii lea nu søta, čeahppi lávlut, juoigat, dánsut ja son gii máhttá láibut. Son lea mu searas ja čeahpes ristnieida. 3.

Min ráhkis eamit, eadni ja áhkku deavdá 50 jagi juovlamánu 23. beaivvi. Mii sávvat dutnje lihku dainna stuora beivviin ja buot vejolaš buori boahtteáigái.

Mii sávvat min ráhkis Kristinii ja min ráhkis Arildii lihku 70 jagi beivviiguin.

Lásse André 29 jagi

Eatni ja áhčči movttegis reaŋga Áilu Severius deavdá jagi 18. beaivvi skábmamánus.

Skábmamánu 20. beaivvi deavdá Ann Karine 30 jagi. Mii cealkit váimmolaš lihkkosávaldagaid du stuora beaivái ja buot vejolaš buori boahtteáigái.

Tone Annie Sara, Giehtavuonas, devddii 60 jagi sotnabeaivvi.