Boahtte vahkkus boahtá stádaministtar Erna Solberg Kárášjohkii, sutnje šaddá erenomáš čalmmustahttit konsultašuvdnašiehtadusa man ieš ovddidii logi jagi áigi «sámeministtarin».

Almmuhuvvon odne, dii. 15.38

Finnmárkku jogain, maid FeFo hálddaša, leat luosat lassánan maŋemus jagiid.

Almmuhuvvon odne, dii. 12.12

Finnmárkku stuorámus gávpogis eai leat goassege ovdal ná oallugat háliidan oahpahallat sámegiela, easkaálgi kursii leat 25 olbmo ohcan. Dát illudahttá Álttá Sámi Giellaguovddáža, mii šaddá kurssa várás ohcat stuorát lanjaid.

Almmuhuvvon odne, dii. 10.50

Rabas virggit:

Ohcanáigemearri
31.05.2015

Báhcavuonas leat gádjon muhtin olbmo gii ravggai merrii.

Almmuhuvvon odne, dii. 10.08
Politiijalogga:

Politiijat válde gitta dievddu gean balahit vuodján gárrenoaivvis Leavnnjas.

Almmuhuvvon odne, dii. 8.38

Ollusat leat gullan Máhtte Sikku Valio Reggaejoik, man Rolffa maid lea almmuhan skerrui. Muhto dihtet go ahte dat luohti lea biddjon Ipmilii?

Almmuhuvvon ikte, dii. 12.46

Kárášjoga ássit ledje iđđes vuot čázi haga, muhto dál gal golgá čáhci fas čáhcerevrriin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 9.02

Odne ja ihttin čoahkkanit 50 oasseváldi Sámi girkoeallima konferánsii Romsii, guorahallat leatgo sii doarvái fátmmasteaddjit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 8.00

Bargiidbellodaga sámediggejoavku moaitá go Norgga ráđđehusas lea galbma oktavuohta min nuorta ránnáin, Ruoššain.

27.5 2015 17:48
Servvodatváttisvuohta Kalallit Nunaatas:

Dušše njealjis dan 22 studeanttas Kalaallit Nunaata universitehta journalistaoahpus, leat bártnit. Dássehisvuohta lea šaddame servodatváttisvuohtan.

27.5 2015 15:54

45 oahppi geat odne čađahit sámegielaeksámen Guovdageainnus ja Kárášjogas, vásihedje ahte eksámen maŋŋonii Oahppodirektoráhta teknihkalaš sivaid geažil.

27.5 2015 10:57
Loga movt Kalaallit Nunaatas dollet konfirmašuvnnaid:

18 čábbát čiŋahuvvon konfirmántta bálddabálddalaga girkus. Árbevirolaš gárvvut, maid ádjána máŋga jagi duddjot, leat hui dehálaččat dán beaivvi.

26.5 2015 18:40

HV17 hoavda ii loga vuos diehtit leago Suodjalus mii lea mollen bevddiid bisánanbáikkis Máze olggobealde.

26.5 2015 15:48

Protokolla ilmmai muhtun priváhta árbbečielgadeamis.

26.5 2015 14:58

Joint Viking militearahárjehallan lea guođđán ovtta bisánansaji dego livčče soahti leamaš das.

26.5 2015 12:23

Eallima jorraleamit

Liikot go ođđa avvir.no:i?

Svar
Total of 316 votes