Buot maid dárbbašat diehtit sámedigge­válggaid birra

Mo lea riika juhkkojuvvon válgabiirriide? Guđiid bellodagaid/listtuid sáhttá jienastit gos ge?  Galle áirasa galget válljejuvvot guđege válgabiirres? Mii mearrida áirrasjuogu? Dás gávnnat vástádusaid.

14:33 Borgemánu 29. beaivi 2017
Ođastuvvon: 01.09.2017 - 09:37

Válgabiiret

Sámediggeválggaid ektui lea riika juhkkojuvvon 7 válgabiiren

1. Nuortaguovllu válgabiire

2. Ávjovári válgabiire

3. Davveguovllu válgabiire

4. Gáiseguovllu válgabiire

5. Viestarmera válggabijrra/Viesttarrmeara válgabiire

6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Mátta-sámi válgabiire

7. Lulli-Norgga válgabiire

 

 

Sámedikki jienastuslohku 2017 

2017 Sámediggeválggain besset 16 958 olbmo jienastit. 

Jienastuslohku válgabiiriid mielde  
Nuortaguovllu válgabiire 2303
Ávjovári válgabiire 3738
Davveguovllu válgabiire 2540
Gáiseguovllu válgabiire 2547
Viesttarmeara válgabiire 1788
Mátta-Sámi válgabiire 1148
Lulli-Norgga válgabiire 2894
Oktiibuot  16958
 

 

Áirasiid válljen

Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa.

Man galle áirasa válljejuvvojit juohke válgabiires sorjá das man ollu leat dieđihuvvon Sámedikki jienastuslohkui geassemánu 30. beaivvi dan jagi goas maŋimuš gielddastivra- ja fylkkadiggeválga lea dollojuvvon (2005s)

 

2017 sámediggeválggaid áirrasjuohku lea mearriduvvon Sámedikki 2015 jienastuslogu mielde.

Sámedikki jienastuslohku 2015  
Nuortaguovllu válgabiire 2229
Ávjovári válgabiire 3561
Davveguovllu válgabiire 2247
Gáiseguovllu válgabiire 2228
Viesttarmeara válgabiire 1608
Mátta-Sámi válgabiire 1030
Lulli-Norgga válgabiire 2453
Oktiibuot 15 35

 

 

Dáid loguid vuođul šaddá áirrasjuohku válgabiirriid gaskkas ná:

Áirrasjuohku 2013 2017
Nuortaguovllu válgabiire 6 5 (-1)
Ávjovári válgabiire 8 8
Davveguovllu válgabiire 5 6 (+1)
Gáiseguovllu válgabiire 6 5 (-1)
Viesttarmeara válgabiire 4 5 (+1)
Mátta-Sámi válgabiire 4 4
Lulli-Norgga válgabiire 6 6
  39 39

 

Jienastuslogu ahkejuohku

Ahki Gallis jienastuslgous
18-19 218
20-24 782
25-29 1012
30-39 2768
40-49 3401
50-59 3559
60-66 2166
67+ 3052

 

Gáldu: samediggi.no

 

På forsiden nå

Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Jus doivot ahte dát fasttes dávdá, čáhppesjápmu nogai maŋŋel go stálii 1300-logus, de válddát boastut. Dán jagi lea dávda njommon 849 olbmui.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:59 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dán jagáš Stuorračoahkkimis Deanus nuoraide lei fáddán psyhkalaš dearvvašvuohta, go olbmuin leat dovddut lunddolaš ja stuorra oassi eallimis. Deanu Sámeskuvlla nuoraid mielas lea dehálaš fáddá man dán jagi leat fuomášuhttán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:12 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Lávvordaga maŋŋelgaskabeaivvi beaškkehedje guokte biilla oktii, Ákšovuonas, Láhpi suohkanis. Ii okta ge roasmmehuvvan bahuid lihkohisvuođas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:15 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Ikte lei NOAH jahkásaš čuovgavázzin náhkkeealáhusa vuostá. Vázzin lei 30 gávpogis, ja lágideaddjit árvvoštallet ahte ledje oktiibuot 8 900 olbmo vázzimiin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:04 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Disdaga boahtte vahkkus lea fylkkalávdegotti čoahkkin, gaskavahkku ja duorastaga fas fylkkadiggi. Politihkkarat ožžot eambbo dieđuid Finnmárkku ja Romssa ovttastumi birra.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:37 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017