Norga lea viimmat dohkkehan Kadcyla čižžeborasdávdadálkasa mii sáhttá buhcciid eallima guhkidit. Čájáhusgovva: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Čižžeborasdávdda dálkkas viimmat dohkkehuvvon

Norgga eiseválddit leat viimmat dohkkehan Kadcyla dálkasa mii sáhttá guhkidit čižžeborasdávdabuhcciid eallima. 

10:41 Borgemánu 15. beaivi 2017

Golbma jagi leat Norgga eiseválddit gulahallan dálkkasfitnodagain Rochen ovdal go dohkkehedje čižžeborasdávdda dálkasa Kadcyla.

Fitnodat lea gártan njeaidit hatti gávcci geardde ovdal Norgga eiseválddit mearridedje dohkkehit dálkkasgeavaheami Norggas. Ii leat dihtosis olu stáhta lea máksán dálkasa ovddas. 

– Lean hirbmat ilus go viimmat beassat fállat dálkasa Norgga buohcciviesuin, dát lea buorrin buhcciide, dadjá mearridanforuma jođiheaddji Lars Vorland. 

 

Guhkida eallima
Jus eará dálkkodeamis ii leamaš ávki, de fállet Kadcyla dálkasa nissonolbmuide geain lea HER2-positiv nammasaš čižžeborasdávda.

Dálkasa addet dušše jus eai sáhte čuohpadit buohcci dahje jus borasdávda leavvá.

Jahkásaččat sáhttet birrasiid 100 nissonolbmo dárbbašit dálkasa.

Kadcyla dálkasiin ii dearvvasmuva, muhto čižžeborasdávdabuhcciid eallin sáhttá guhkiduvvot sullii jahkebeliin. 

Olu eará riikkain, dego Ruoŧas, Danmárkkus ja Englánddas leat fállan dálkasa guhkit áigge, čállá NTB. 

På forsiden nå

Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Jus doivot ahte dát fasttes dávdá, čáhppesjápmu nogai maŋŋel go stálii 1300-logus, de válddát boastut. Dán jagi lea dávda njommon 849 olbmui.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:59 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dán jagáš Stuorračoahkkimis Deanus nuoraide lei fáddán psyhkalaš dearvvašvuohta, go olbmuin leat dovddut lunddolaš ja stuorra oassi eallimis. Deanu Sámeskuvlla nuoraid mielas lea dehálaš fáddá man dán jagi leat fuomášuhttán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:12 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Lávvordaga maŋŋelgaskabeaivvi beaškkehedje guokte biilla oktii, Ákšovuonas, Láhpi suohkanis. Ii okta ge roasmmehuvvan bahuid lihkohisvuođas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:15 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Ikte lei NOAH jahkásaš čuovgavázzin náhkkeealáhusa vuostá. Vázzin lei 30 gávpogis, ja lágideaddjit árvvoštallet ahte ledje oktiibuot 8 900 olbmo vázzimiin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:04 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Disdaga boahtte vahkkus lea fylkkalávdegotti čoahkkin, gaskavahkku ja duorastaga fas fylkkadiggi. Politihkkarat ožžot eambbo dieđuid Finnmárkku ja Romssa ovttastumi birra.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:37 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017