HEHTTET DÁVDDA NJOAMMUMA: Gottiin Nordfjellas lea gávdnon CWD-dávda. Dál lea Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta ráhkadan ođđa láhkaásahusa vai dávda ii njoamo eará elliide. Govven: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Ođđa láhka­ásahus vai CWD ii leava

Láhkaásahus gieldá earret eará jeahkáliid viežžamis Nordfjella ja Selbu guovllus.

15:26 Geassemánu 16. beaivi 2017
Ođastuvvon: 17.06.2017 - 12:17

Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta lea ráhkadan ođđa láhkaásahusa, mii galgá veahkkin eastadit CWD-dávdda leavvama.

Guokte guovllu leat ásahuvvon, gos leat čavgadit njuolggadusat.

Guovllut leat Nordfjellas ja Selbus. Daid guvlluin leat čavgadit njuolggadusat movt bivdu galgá doaibmat, movt elliid, njuovvanbázahusaid ja bivdoávdnasiid galgá gieđahallat. Leat maid erenoamáš njuolggadusat fuođđarbiebmamii ja sáltegeđggiid olggosbidjamii.

Lea maid mearriduvvon ahte olles goddenálli Nordfjellas galgá jávkaduvvot ovdal miessemánu 1. beaivvi boahtte jagi.

 

Hehttet njoammuma

Dat njuolggadusat leat boahtán go CWD-dávda lea gávdnon dáin báikkiin, ja vai ii galggašii njoammut viidábut. CWD-dávda njoammu elliid gaskkas, ja dávda sáhttá guhka bistit birrasis.

Go CWD-dávda orru eatnamis guhká, de ii leat lohpi viežžat šattuid dahje eará mii galgá adnot biebmun sarvvaelliide. Earret eará, ii leat lohpi jeahkáliid bordit ja váldit daid olggos sonas.

Jus eallit leat čoahkkanan ovtta sadjái, de njoammu álkibut. Danne ii leat go lohpi biebmat fuođđariiguin, dahje sáltegeđggiid bidjat olggos.

Áidna lea jus sáltegeađgi lea áiddi siste, nu ahte sarvvaeallit eai beasa.

 

Ii lohpi jeahkáliid viežžat

Láhkaásahusas čuožžu maid ahte ii leat lohpi sarvvaelliid sirdit olggos sonas, go buohcci elliin ii soaitte dovdot dávda ovdal mealgat maŋŋil go dávda lea njommon.

Bohccuid gal lea lohpi sirdit, jus johtet guohtunnjuolggadusaid mielde, dahje jus leat sáddejuvvon njuovahahkii.

Jápmán dahje goddon elliid ii leat lohpi váldit olggos sonas, ii obbanaga ii ge osiid.

Jus lea duođaštuvvon ahte eallis ii leat dávda, de oažžu váldit olggos sonas. Siskkáldasat sonas lea lohpi sirdit.

Olles láhkaásahusa gávnnat dáppe.

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon odne, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017