Fylkkadiggečoahkkin Hámmárfeasttas. Govven: Ina Eliassen/FFK.

Ásahit sierra fylkkanuoraidráđi Finnmárkui

Ovttajienalaš Fylkadiggi mearridii álggahit barggu mas áigot ásahit sierra fylkkanuoraidráđi Finnmárkkus, čállá Finnmárkku fylkkagielda preassadieđáhusas.

10:38 Geassemánu 16. beaivi 2017

Fylkkapolitihkkárat lohket preassadieđáhusas ahte nuoraid jietna ferte gullot áššiin mat gusket sidjiide, ja máŋggaid jagiid iešguđetlágan čovdosiid maŋŋel leat mii viimmat ollen bistevaš čovdosii nuoraidváikkuheapmái.

Ráđđi galgá organiserejuvvot seamma ládje go dat guokte eará fylkkagieldda ráđi; boarrásiidráđđi ja ráđđi olbmuide geain lea unnit doaibmanákca.

 

Jietnadit fylkkadikkiáššiide

Dat biddjojit sierra ruđat sihke ráđđe doibmii, ja dasa lassin vel 50.000 ruvdnosaš doarjja nuoraidaktivitehtii, man ráđđi ieš juohká.

Ráđis galgá maid leat vejolašvuohta jietnadit juoidá fylkkadikkiáššiide, ja galget leat guokte fysihkalaš čoahkkima jagis, ja okta galgá leat Fylkadikki oktavuođas.

 

Álggahit rekrutterema

Dál álgá bargu rekrutteret áŋgiris nuoraid dan gávcci sadjái ráđis.

Báikkálaš nuoraid- ja ohppiidráđđi oažžu čavčča mielde vejolašvuođa buktit kandidáhttacealkámuša. Ráđđi galgá leat bellodatpolitihkalaš bealátkeahtes ja lea dehálaš ahte miellahtuid čoahkkádus govvida leavvama sihke agis, sohkabealis ja geografiijas.

Golggotmánu 12. beaivvi 2017:s galgá kultuvrra, álbmotdearvvašvuođa ja johtalusa váldolávdegoddi mearridit ráđi čoahkkádusa.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon odne, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017