DÁĐVESONAHAT: Dán guovllus lea dáđvesonahatdávda goddán goit 1200 bohcco. 13 olbmo boazodoallobearrašiin leat maid sáddejuvvon buohccivissui go balahit lea njommon sidjiide dat dávda. Šearbmagovva Googlemaps

1200 bohcco jápmán dávddain

Birrasiid 1200 bohcco jápmán ja 13 olbmo sáddejuvvon buohccivissui dáđvesonahat-dávddain Jamalnjárggas Davvi-Ruoššas.

15:52 Suoidnemánu 27. beaivi 2016

12 bearraša leat maid ferten guođđit guovllu go eiseválddit áigot visot bohccuid dálkkodit. Dan čállá Sverigesradio iežaset neahttasiiddus, ja sii bájuhit Barents Observer ođasásahusa.

 

Doivo eará siva

Dáđvesonahatdávda (miltbrann) lea goddán daid bohccuid lulli-Jamalnjárggas, birrasiid 500 miilla Suoma rájis eret.

Eiseválddit doivo álggos bohccuid jápmán báhka geažil, go lea juste dan guovllus hui báhkka leamaš, birrasiid 30 lieggaceahki. De čájehuvvui, go ledje Iskosiid váldán bohccuin, ahte lea sáhka Dáđvesonahat-dávdda birra.

Dat sáhttá leat dat vearrámus dáđvesonahat njoammun Ruošša historjjás.

 

Dálkkodan

Dán rádjai leat ge 1200 duođaštuvvon jápmán, ja 13 olbmo sáddejuvvon buohccivissui dávdda geažil. Dan 13 olbmos leat njeallje máná.

Ruošša eiseválddit leat juo dálkkodan 500 bohcco, ja leat ráhkkaneame dálkkodit vel 2500 bohcco. Áššis ii boađe ovdan movt daid dálkkodit.

 

Guhka várálaš

Daid jápmán bohccuid áigot Ruošša eiseválddit roggat nu eai galgga olbmuid ja elliid njoammudit, go dáđvesonahat lea hui njoammudávda, ja birge guhká jápmán elliin ovdal go ii leat šat várálaš.

Bázahusat bákteárain sáhttet njoammudit dáđvesonahatdávdda máŋggaid logiid jagiid maŋŋel go ealli mas dat dávda lei lea jápmán.

Dáđvesonahat ii njoamo olbmos nuppi olbmui, njoammu dušše elliin olbmui.

Jus ii oaččo divššu johtilit, de sáhttá jápmit dainna dávddain.

 

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:56 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:03 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:37 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:23 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:26 Golggotmánu 23. beaivi 2017

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:53 Golggotmánu 23. beaivi 2017

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Álttá dievddut masse vejolašvuođa čiekčat 1. divišuvnnas boahtte jagi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:43 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Mannan ija leat Girkonjárgga politiijat dárkkistan narkotihkkageavaheami.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:16 Golggotmánu 23. beaivi 2017
Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017